Golfen på Ekholmsnäs får hjälp med borgen

Driving rangen på Ekholmsnäs Golf kommer att få nya mattor och bollar.
Stad & Politik4 februari 2021 kl 05.531

Lidingö stad föreslår att Ekholmsnäs Golf AB (EGAB) beviljas en borgen på 6 miljoner kronor för den kommande ombyggnaden av två golfhål. Staden tycker att EGAB:s verksamhet har ett så pass stort allmännyttigt intresse att man är beredd att bevilja borgen. Normalt hör privata, vinstdrivande bolag inte till den krets som omfattas av kommunal borgen.

EGAB har sedan tidigare ingått ett borgensavtal med staden på 8,5 miljoner kronor.

Under förra året drev EGAB frågan om att få flytta två av sina golfhål, vilket skulle innebära att ny mark behövde tas i anspråk (läs mer här). Protesterna från Lidingöborna lät inte vänta på sig och till slut övergavs planerna. Nu vill EGAB i stället bygga om några av sina golfhål inom det område som de idag disponerar tillsammans med Lidingö slalomklubb och Lidingö freeskiers. Båda föreningarna vill utveckla sina verksamheter och bredda backen. EGAB är villig att minska sitt område, men behöver då bygga om ett par av sina hål. I sin ansökan om borgen sent i höstas ställer man sitt arrendeavtal som säkerhet. Det är den enda form av säkerhet som EGAB kan lämna eftersom man bedriver sin verksamhet på stadens mark. Byggnader har inget egentligt värde då de står på stadens mark.

– De kan inte ställa någon annan säkerhet, eftersom de arrenderar området, säger stadsjuristen Johan Alfredsson.  Det finns ett gammalt borgensavtal som ingåtts tidigare. I det framgår att vi har en regressrätt mot bolaget det vill säga att staden har rätt att ta tillbaka den mark som man arrenderar ut. Då har man inte längre någon rätt till marken. Men vi har bedömt att de har en stabil ekonomi. Det finns dock inga fasta värden, hela företagsidén bygger ju på att de har många medlemmar.

I det kommande avtalet förbehåller sig staden rätten att godkänna om det skulle bli aktuellt med nya ägare till bolaget.

– Vi har gjort en egen ekonomisk bedömning och vi har också pratat med deras bank som ska låna ut pengarna, säger stadens ekonomichef Patric Andersson.

För att en kommunal borgen ska vara aktuell måste alla andra möjligheter vara uttömda. I det här fallet har EGAB inga företagsinteckningar eller personliga borgenärer. Enligt stadens tjänsteskrivelse godkänner den bank som EGAB anlitar inte sådana säkerheter, eftersom bolagets stora värde hänför sig till själva golfverksamheten. Skulle många medlemmar försvinna, så försvinner också en stor del av bolagets intäkter.

Staden har en antagen policy i vilken man kan läsa vad som gäller. Länk här.

Borgensåtaganden
31 december 2019 har staden åtaganden mot sju låntagare till en samlad kapitalskuld på 72 miljoner kronor. Staden har fått ekonomiska underlag och samtliga har amorterat enligt de villkor som fastställts av staden. Lista för 2020 års åtaganden beräknas vara klar före sommaren.

Förening Beslutade belopp Efter amortering
Lidingö tennisklubb 38,7 milj kr 34,9 milj kr
IFK Lö fotbollsklubb 25,6 milj kr 22,7 milj kr
Ekholmsnäs Golf AB 8,5 milj kr 7,6 milj kr
Elfviks gårds ridhus 6 milj kr 3,7 milj kr
IFK Lö skid- o orientering 3,4 milj kr 1,7 milj kr
Stiftelsen Mulleborg 5 milj kr 1,1 milj kr
Norra Lö sjöscoutkår 0,5 milj kr 0,1 milj kr

Kommentarer

 1. Det är helt obegripligt att Lidingö kommun överväger att ta risken att bevilja EGAB totalt 14,5 miljoner i borgen. Ett liknande fall: Konstsnöanläggning i Nacka, Saltsjöbadens Skid och Friluftscentrum AB gick nyligen i konkurs varpå kommunen i december 2020 tvingades infria sitt åtagande och betala fem miljoner till banken för bolagets hela utnyttjade lån. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, säger i den länkade artikeln nedan att:
  ”Det är ovanligt, och inte bra att kommunen går i borgen för utomstående saker. Om vi säger såhär: Vi kommer att vara väldigt restriktiva med borgensåtaganden i fortsättningen”.
  Här gäller 14,5 miljoner! Normalt får privata, vinstdrivande bolag inte chans till kommunal borgen. Kommunallagen förbjuder nämligen stöd till enskilda näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl. Och ja, det finns exempel på kommuner som fått riva upp exakt den här typen av beslut efter så kallad laglighetsprövning.
  Aktiebolaget EGAB har inga fasta värden, endast arrendeavtalet som säkerhet.
  Inser kommunen vilken risk man tar med våra gemensamma tillgångar? Hur välgjord är den ekonomiska analysen av EGABs ekonomi och av t ex renoveringsbehov?
  Länk:
  https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/kommunen-betalar-fem–miljoner-for-konstsnokonkurs

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *