Goda resultat i stadens preliminära bokslut

Stad & Politik6 februari 2020 kl 06.05

Stadens målsättning om en procents överskott är uppfyllt. Verksamheterna har klarat sina ekonomiska målsättningar och stadens finanser är goda. Stadens resultat för 2019 uppnår kommunfullmäktiges mål och Lidingö stad står väl rustad inför den förväntade ekonomiska avmattningen i samhällsekonomin.

För 2019 beräknar staden redovisa ett balanskravsresultat på 33 miljoner kronor, vilket är nära 2 miljoner kronor högre än budget. Det är i linje med det resultatkrav staden har om 1 procent.

– Det är god ordning i stadens finanser. Vi visar också att vi kan hålla en hög kvalitet i våra verksamheter och samtidigt sänka skatten för Lidingöborna. Med fortsatt fokus på stadens kärnverksamhet är vi väl rustade inför en förväntad avmattning i statsfinanserna, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Exempel på stora investeringsprojekt under året är ombyggnationen av Stadshuset, som avslutades i september 2019, och projektet med den nya Lilla Lidingöbron som inleddes under 2019. Större investeringar är också arbeten i vatten- och avloppsanläggningar och upprustning av parker och lekparker samt beläggningsarbeten. Projektering pågår av en ny simhall, löparbana på Lidingövallen, Breviks förskola samt en ny idrottshall i Torsviks skola.

Staden avslutar året utan låneskuld och den finansiella ställningen har stärkts ytterligare i och med likvideringen av Lidingöhem.

– Staden gör ett bra resultat. Verksamheterna har klarat sina ekonomiska målsättningar och stadens finanser är goda. Detta ger bra förutsättningar inför de kommande åren, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *