God ekonomi i Lidingö stad

Stad & Politik7 oktober 2019 kl 06.33

Lidingö stad beräknas redovisa ett plusresultat på 59 miljoner kronor för år 2019. Det framgår av den delårsrapport som nyligen överlämnades till stadens revisorer. Det innebär 28 miljoner kronor bättre resultat än budgeterat. Staden har dessutom fortsatt ingen extern belåning.

För 2019 budgeterades ett resultat på 31,3 miljoner kronor, vilket motsvarar det lagstadgade finansiella målet på 1 procent av verksamhetens kostnader. I den lagda budgeten tillfördes stadens verksamheter 75 miljoner kronor i uppräkningar och särskilda satsningar. Samtidigt har det genomförts en sänkning av kommunalskatten med 20 öre. I budgeten beslutades även om ett resultatkrav med 1 procent på stadens verksamheter. 

I delårsrapporten framgår nu att det budgeterade målet beräknas överträffas med nära 28 miljoner kronor och resultatet inklusive utdelning från stadens bolag skulle landa på 59 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att ha god ordning på Lidingöbornas pengar och kostnadskontrollen är fortsatt hög. Vinsten på 59 miljoner kronor motsvarar ca 35 öre på skattsedeln. Vi har för närvarande inte heller någon extern belåning, vilket innebär att vi har utrymme för framtida investeringar. Kärnverksamheten fortsätter också att leverera med god kvalitet, vilket syns genom Sveriges näst högsta meritvärde i grundskolan och förstärkt valfrihet i äldreomsorgen, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

När det gäller stadens strategiska mål är det god måluppfyllelse. Bland de saker som utmärker sig finns bland annat Sveriges näst högsta meritvärde för elever i årskurs 9 samt att sysselsättningsgraden på Lidingö är hög.

– Lidingö stad når på ett bra sätt våra högt ställda mål och vi gör det inom de ekonomiska ramar som satts upp. Utifrån den prognos som delårsrapporten redovisar så har staden en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det möjliggör den fina verksamhet som utförs av stadens medarbetare, säger stadsdirektör Daniel Broman.

pressmeddelande från Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *