Ge sjukvårdspersonal högre löner!

Debatt21 november 2023 kl 04.30

I den kuperade strömmen av samhällets puls utgör sjukvårdspersonalen hjärtats slag, det som håller vårt land friskt och levande. Deras hängivenhet och uthållighet står som ständiga påminnelser om mänsklighetens styrka. Trots detta orättfärdiga uppdrag lider de av en skamlig orimlighet, deras låga löner, i skarp kontrast till den unika betydelse deras arbete har för vårt välfärdssystem. Det är hög tid att ändra på detta missförhållande och ge dem ekonomisk respekt genom högre löner. Det är därför nödvändigt att höja lönerna för Sveriges sjukvårdspersonal och därmed säkerställa en trygg framtid för oss alla.

Vare sig man är undersköterska, sjuksköterska, läkare eller annan sjukvårdspersonal, förtjänar man en lön som speglar den kompetens man utför för sitt jobb. Deras engagemang är enastående och deras yrkesgrupp är utgångspunkten för vår välfärd. Nyligen kom en rapport om 3 åriga Leonora som dog på grund av den bristande sjukvårdspersonalen. Föräldrarna till flickan sökte vård angående en misstanke om förkylning. När de ankom till barnsjukhuset fick de reda på att det inte fanns plats för deras sjuka dotter, till följd av brist på personal. Några timmar senare låg hon livlös på sjukhusbädden, dödsorsaken förklarades som en hjärtmuskelinflammation. Detta är ett exempel på ett barn som fallit offer för Sveriges misslyckande om att skapa ett tryggt välfärdssystem. 

En stor andel av Sveriges skattepengar går till hälso- och sjukvård, enligt Göteborgs-Posten. Sverige är ett av de länder i Europa, efter Tyskland och Frankrike som spenderar mest pengar på vården. Ändå ser vi stora bekymmer hos sjukvården.

Vissa anser att en förhöjd lön till sjukvårdspersonal inte skulle bidra till friskare sjukvård i Sverige, utan att det måste stå en proportion mellan prestation och lönehöjning. Däremot för att lösa vårdkrisen och ge medborgarna bättre tillgång till vård är det viktigt att det måste finnas en kompetent och engagerad arbetskraft som vill arbeta inom vården. För att uppnå detta är det nödvändigt att göra vården mer attraktiv som arbetsgivare och göra långa akademiska utbildningar meriterande. Att höja lönerna för sjukvårdspersonal är inte bara en ekonomisk fråga utan en moralisk skyldighet gentemot dem som dagligen arbetar för att rädda liv och främja välmående.

Den ökade efterfrågan på vårdtjänster ökar, men sjukvårdspersonal minskar. Detta skapar en osund relation hos sjukvården. Vårdpersonalen har under lång tid varit hjältar, och deras arbete förtjänar ett erkännande som går bortom applåder och beröm. För att möjliggöra en höjning av lön bör regeringen och andra arbetsgivarorganisationer se över och samarbeta för att omstrukturera budgeten inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att prioritera vårt välfärdssystem och säkerställa en trygg framtid för oss alla.

Filippa Thoor, Hersby Gymnasium, Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *