Ge fler sommarjobb till ungdomar!

Debatt26 april 2019 kl 15.22

Lidingö stad anordnar varje år ett antal sommarjobbsplatser för ungdomar i åldrarna 16–18 år. Sommarjobben finns inom både kommunala och privata verksamheter, såsom äldreomsorgen, förskolor, fastighets- och trädgårdsskötsel, butiker, kaféer, restauranger med flera. För såväl ungdomarna som arbetsgivarna är denna satsning förenad med goda erfarenheter. Det är stort intresse för att söka sommarjobben, men det finns ett begränsat antal platser. Ansökan sker under tidig vår och annonseras i stadens kanaler.

Inför sommaren 2018 var intresset stort kring att söka sommarjobb genom Lidingö stad. 280 ungdomar inkom med ansökningar för att få något av de 38 sommarjobb som staden hade beslutat om att erbjuda. Efter att staden sökte och beviljades en utökad statlig finansiering, tack vare ett riktat statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen, stod det dock klart att staden kunde erbjuda 100 Lidingöungdomar ett sommarjobb. 

Inför sommaren 2019 har 460 ungdomar ansökt om sommarjobb genom Lidingö stad. Men staden erbjuder bara 36 sommarjobb. 

Inför sommaren står såväl staden som Lidingös arbetsgivare beredda med många bra arbetsplatser och duktiga arbetsledare. Ungdomarnas positiva erfarenheter från att ha haft ett sommarjobb visar vikten av att ha haft något att göra under sommaren, att känna sig behövd och uppskattad stärker dessutom självkänslan. Satsningen är även positiv och lönsam i längden för staden och öns övriga berörda arbetsgivare, då det har visat sig att många av ungdomarna efter sommarjobbet har fått timanställningar.

Det skulle behöva avsättas ca 600 000 kronor för att kunna erbjuda ytterligare 64 Lidingö-ungdomar ett sommarjobb under sommaren 2019.

Dessa medel går att hämta ur den outnyttjade budgetpost, för politisk ledning, där de av majoriteten föreslagna höjda arvodena för kommunstyrelsens ordförande, de tre kommunalråden, nämndordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt nämndordförande i teknik- och fastighetsnämnden finns. 

Varken kostnad för de ovan nämnda höjda arvodena eller de tillskjutande sociala avgifterna för dessa kommer att belasta stadens ekonomi under perioden januari–maj 2019.

Jag ställer därför frågan till kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M): 

Är du beredd att ge ett lika stort antal Lidingöungdomar besked om att de får ett sommarjobb under sommaren 2019, som staden erbjöd Lidingös ungdomar 2018?

Daniel Larson
gruppledare Socialdemokraterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *