Ge boende i samfälligheter möjlighet att ladda bilen

Lidingö16 maj 2022 kl 03.403

Allt fler vill skaffa elbil. Lidingö är en av Sverige mest elbilstäta kommuner. I Sticklinge och Islinge norra är andelen rena elbilar nationellt sett i högsta laget. I Baggeby, Bodal och Larsberg finns flest elhybrider i kommunen. För den som vill starta dagen ”fulltankad” är en laddbox i hemmet en trygghet. För boende i samfälligheter är detta idag mycket svårt. 

Elbilsägare utan laddbox hemma får förlita sig på publika laddstolpar. Det byggs sådana för fullt, likväl konstaterar SVT i en undersökning (2/5) att det till årsskiftet kommer gå 20 elbilar på varje publik laddpunkt. 

För boende i samfälligheter gör särskild lagstiftning att laddbox hemma förhindras av stora kostnader och långa handläggningstider hos Lantmäteriverket. Hos Lantmäteriet tar det ett år att först stå i kö, sedan ett år för handläggning. 

Regeringen erbjuder ett stöd som kallas Klimatklivet. För samfälligheter måste kostnaden för kapacitetshöjningen i elförbrukningen göras för hela föreningen men Klimatklivet går bara till de som deltar i investeringen. Kostnaderna kan därför gå på 50 000 kr per deltagande.  

Kostnaderna kan minska ju fler i föreningen som deltar, men att behöva vänta två år på Lantmäteriet är avskräckande.

För att hushåll i samfällighet ska få chansen till laddbox behöver Lantmäteriets roll reduceras till ett digitalt anmälningsärende. Stödet från Klimatklivet behöver också riktas till föreningen som helhet så att kostnaden med det utbyggda elnätet täcks för hela föreningen, snarare än bara gruppen som just nu vill ha laddboxar.

När boende i samfälligheter också kan ladda sin bil hemma ökar möjligheten att Sverige kan klara sina klimatmål och bilister får en rimligare bränslekostnad.

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund

Kommentarer

 1. En bra ide att Lidingö Stad kontaktar berörd minister för att få till de lagändringar som krävs för att ta bort de hinder för elfordon som du beskriver!

  1. Utmärkt idé Fredrik och bra av villaägarna att uppmärksamma. I Moderaterna har vi drivit frågan om handläggningstider och laddstolpar för samfälligheter en längre tid. Detta blev en bra påminnelse om att det är dags för en vända till med de ”nya” ministrarna.

 2. Svar till Lidingö Nyheter ang. Laddstolpar

  Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund, skriver i LN:
  ”Ge boende i samfälligheter möjlighet att ladda bilen”. Detta håller vi liberaler med om!
  Antalet laddbara bilar fördubblas i stort sett varje år. Även i Lidingö ökar andelen el- och laddbara bilar i rask takt, från 8 procent år 2010 till 19 procent år 2021. Sedan år 2010 har antalet laddbara personbilar på Lidingö ökat med över 700 procent, från 231 till 1.922 bilar. Av alla 1.200 nyregistrerade bilar på Lidingö var 55 % laddbara år 2021. Ökningen väntas accelerera.

  Enligt hemsidan Uppladdning.nu finns det totalt 9 publika laddningspunkter på Lidingö, varav två av dessa tillhör Lidingö stad. I EU-direktivet 2014/94 anges behovet år 2020 till 1 laddstation per 10 laddbara bilar. Så behovet av fler laddstolpar är uppenbart.
  Vi liberaler har i flera år uppmärksammat behovet av att få till flera laddplatser på ön. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för laddstolparna. Den beräknas klar inom kort.

  Vi ställer oss bakom att lagstiftningen förenklar för samfälligheter att sätta upp laddstolpar.

  Vi liberaler anser att frågan om laddstolpar är viktig och att frågan om att snabba på introduktion¬en av elbilar är så laddad att Lidingö stad bör ligga i framkant för att underlätta detta teknikskifte. Vi kommer att kontakta våra riksdagspolitiker för att åstadkomma nödvändiga lagändringar.

  Lidingö den 19 maj 2022

  Göran Tegnér (L), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden
  Jesper Ingre (L), ersättare i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *