Gasklockan omvandlas till ny scen

Lidingö18 februari 2022 kl 04.01

Stockholms stads kommunfullmäktige tog beslut den 18 oktober 2021 om genomförande av scen i tegelgasklockan. Stockholm stad kommer genom exploateringskontoret att äga och förvalta gasklockan och scenen som ska byggas i klockan. PopHouse Entertainment Group är aktören som kommer att hyra in sig i gasklockan och kommer att driva den kommande scenverksamheten. PopHouse, äger och driver scenverksamheten på bland annat Cirkus på Djurgården. Detta kan man läsa på Stockholms stad hemsida.

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli en ny scen med ett brett utbud av kultur och evenemang. Gasklockan som stod färdig 1899, är ritad av Ferdinand Boberg och är en del av Gasverket.

Pophouse ambition med scen- och evenemangsverksamheten är att erbjuda ett brett utbud med livemusik, standup, teater, shower mm under kvällstid. Pophouse vill skapa ett levande och öppet hus under så många av dygnets timmar som möjligt. Det möjliggör för andra aktiviteter dagtid, här ser PopHouse möjligheter att samarbeta med flera olika aktörer.

Gasverket håller nu på att förvandlas från stängd industri till en plats med stort utbud av service, kontor, handel och upplevelser. Det finns redan nu två skolor, en idrottshall, klätteranläggning, restaurang och snart öppnar Spårvägsmuseet samt ytterligare restaurangverksamheter. En större scen i den stora tegelgasklockan kommer att bidra till att Norra Djurgårdsstaden blir en självklar besöksdestination, säger Staffan Lorentz projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, dess volym och rymd så byggs scenen som en egen byggnad inuti Gasklockan. På taket av den inre byggnaden kommer utrymme finnas för både restaurang och event, som kan ta emot ca 1 000 gäster. Salongen med den stora scenen kommer att rymma cirka 1 750 platser för sittande publik och med stående publik kan gasklockan ta emot 2 300 personer som mest. Utöver det kommer lokalen att kunna ställas om till bankett och anpassas för krogshower. Idag saknas en scen av den storleken i Stockholm, som också kan erbjuda en så mångsidig användning.

Förberedande arbeten pågår under 2022. Byggnation av scen är planerat att starta 2023. Evenemangsverksamhet planeras att komma igång under hösten 2026.

Om Gasverket
Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.

Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.

Den stora tegelgasklockan ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter att den första tegelgasklockan stod klar. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, den stora tegelgasklockan är betydligt större.

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.
Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Det är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden, som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder.

I Hjorthagen är i dagsläget 3 000 nya bostäder inflyttade. 11 förskolor, en grundskola en designskola, kontor, idrottshall mm har öppnat. När området är helt färdigbyggt kommer det att finns 7 000 nybyggda bostäder mellan Ängsbotten och Ropsten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *