Fyren vid Dalenum invigd

Daniel Källenfors håller invigningstalet.
Lidingö15 november 2021 kl 11.591

I söndags invigdes fyren vid Dalenum av kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Gustaf Daléns barnbarn Göran Dalén var med på invigningen och utdelningen av Gustaf Dalén-priset. Se separat artikel.

Här är Daniel Källenfors tal:

"När man uppmärksammar Gustaf Dalén får man inte glömma hur oerhört betydelsefull han var för platsen där han verkade, Lidingö.  Och trots att avtrycken av hans verk finns runt hela jorden.

För mig själv så har AGA en stor plats i min familjs historia. Min farfar arbetade som svarvare och förman i verkstaden. Han åkte AGA III som gick från Slussen innan han fick lägenhet på Lidingö av AGA och därmed kom min familj till Lidingö. Min pappa arbetade en stor del av sitt liv där och lämnade som ekonomichef för AGA Sverige. Min farbror fick sitt första jobb på AGA efter sin examen på KTH. Själv fick jag sommarjobba på AGA i Österrike.

Kanske viktigare, är AGA historien om Sverige. Snilleföretaget som expanderade globalt, var med om konglomerattiden på 70-talet för att sedan renodlas och säljas till Linde koncernen för 30,9 miljarder kronor år 2007. Från företagsrekonstruktionen år 1909 till global koncern. En fantastisk resa.

AGA tillverkade fyrar med solventil och tekniska lösningar till den men även AGA bilen, AGA Spisen och även AGA Radion mm. Till sist var det ändå gasen som blev den mest utmärkande produkten.

Det betecknades som ett ganska djärvt steg av AGA:s ledning att flytta till Lidingö. Den gamla flottbron var Lidingös enda fasta förbindelse och den sjönk under ytan när ekipage med tyngder uppåt två, tre ton tog ta sig över. Elektricitet fanns inte så företaget fick dra en egen kabel från Stockholm till en egen transformatorstation. De flesta arbetarna kom i början från Söder i Stockholm och hade problem att ta sig ut till Lidingö. För att underlätta skaffade man egna ångbåtar men på vintern kunde isförhållandena ibland stoppa trafiken. 

För att förbättra kommunikationerna såg Gustaf Daléns till att starta en kombinerad spårväg och järnväg på Lidingö, den så kallade Södra banan, som finns än idag, och som Gustaf Daléns anses som grundare av. 

På berget ovanför fabriken bygger man ett stort bostadskomplex för sina arbetare. Bergsätra. Lidingö tidning skriver. ”Och vad gäller bostadsfrågan, så har Gasaccumulator sökt ordna för sina arbetare på ett sätt som står i harmoni med dess övriga anläggningar. Här uppe i sol och ljus (med storslagen utsikt) kommer säkert Gasaccumulators personal att trivas väl.” De 84 Lägenheterna byggdes med en för den tiden mycket modern standard med elektricitet, WC, badrum och tvättstuga i källarplanet. 

Gustaf Dalén var mycket engagerad i det kommunala livet och satt i motsvarande kommunstyrelsen från 1917 till 1937. Under den här tiden växte Lidingö. Från att 1910 gått från landsortkommun till köping till att 1926 bli stad. 

Med de orden så vill jag tacka för att jag fick komma hit och inviga detta minnesmärke till Gustaf Dalén men även till hans hustru Elma som var ljuset och vägledaren i hans liv."

Kommentarer

  1. ”Den gamla flottbron” anses väl vara namnet på den allra första flottbron mellan Lidingöbro och Larsberg?! 🤔😉

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *