Furutorps hundhage läggs ner – ett dyrt och olämpligt beslut!

Debatt28 september 2023 kl 03.281

Trots vädjan från allmänheten, en enad opposition och ett bristfälligt beslutsunderlag beslutade Tekniska nämnden i förra veckan att lägga ner den väl fungerande hundhagen i Furutorp och ersätta den med en hundrastgård vid Fågelöudde. Beslutet drevs igenom av en knapp majoritet bestående av M, LP och SD. 

Något lyssnade ledarskap finns inte hos M, LP och SD.

En enad opposition anser, av ett flertal skäl, att hundhagen i Furutorp bör vara kvar och att en hundrastgård vid Fågelöudde är olämplig. Efter beslut i tekniska nämnden 2023 har Lidingö stad byggt en ny hundrastgård vid Koltorp. Dessutom kommer en ny hundrastgård att uppföras i Högberga under kraftledningen mot Kottlasjön. Därför har antalet besökare med hundar i Furutorp minskat under senaste halvåret och kommer sannolikt att minska ytterligare.

En hundrastgård vid Fågelöudde är inte bara mindre än den i Furutorp, platsen brister dessutom vad gäller tillgänglighet för kollektivtrafik och har en negativ påverkan på värdefull natur och djurliv. Det saknas också en förankring av förslaget hos berörda intressenter, då förslaget inte har gått ut på remiss. En ny hundrastgård vid Fågelöudde kostar hundratusentals kronor att anlägga och att driva den kostar långsiktigt över 2 mnkr. Tekniska förvaltningen kan använda dessa medel till att rusta upp hundhagen i Furutorp eller till andra mer prioriterade ändamål i dessa tider som kräver varsam hantering av skattemedlen. 

I det bristfälliga beslutsunderlaget saknades en tydlig summering av utredningen. Med enbart spridda fakta är det omöjligt att förstå hur man kom fram till att Fågelöudde är ett bättre alternativ för en ny hundrastgård, jämfört med Furutorp eller någon annanstans på ön.

Det skulle vara oansvarigt att ta beslut på dessa premisser. Vi krävde därför att förslaget skulle återföras till förvaltningen för förnyad prövning, förbättrat beslutsunderlag och en normal remissbehandling. Men vi fick inget gehör för detta.

Anders Öhrström (C), Ledamot i Tekniska nämnden
Göran Tegnér (L), Ledamot i Tekniska nämnden
Patrik Sandström (MP), Ledamot i Tekniska nämnden
Anna Fundin (S), Ledamot i Tekniska nämnden
Malin Olsson (S), ersättare i Tekniska nämnden


Kommentarer

  1. Synd där!
    Hundhagen i Koltorp läcker det olja blir till pölar inte det bästa för våra vovvar, men tror och hoppas att det är under utredning

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *