Funktionshinderspolitiskt program klubbat

Rullstolsramp vid Kottlasjön. Foto: Lidingö stad
Stad & Politik23 december 2021 kl 04.121

Alla personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar på Lidingö ska kunna ta del av samhället på jämlika villkor. Det är målet med det funktionshinderpolitiska programmet, som nu har klubbats i kommunfullmäktige. 

Nästa steg blir att varje nämnd utser varsin representant till en central arbetsgrupp som ska arbeta för ett gemensamt tillgänglighetsarbete i staden. Därefter ska alla stadens nämnder och bolagsstyrelser på Lidingö göra en handlingsplan som beskriver vad som måste göras för att nå målen i programmet. När handlingsplanerna är upprättade börjar det långsiktiga förändringsarbetet.

— Jag är mycket nöjd med att vi nu tagit fram det här programmet tillsammans med representanter från stadens alla förvaltningar och i samverkan med stadens tillgänglighetsråd och kommunala pensionärsråd, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld, LP. Vi vill med det föra Lidingö stad närmare målet att alla människor på Lidingö ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

— Vi vill att stadens verksamheter och tjänster ska var tillgängliga för alla Lidingöbor, säger stadsdirektören Daniel Broman. Med detta program tar vi ett steg mot ökad tillgänglighet.

Tryggt och självständigt liv

Områdena som särskilt ska bearbetas och där staden har möjlighet att bidra till förbättring är:

 • Likvärdigt deltagande i demokratin
 • Rätt till information
 • Rätt till fysisk tillgänglighet både ute och inne
 • Rätt till utbildning, arbete, försörjning och boende,
 • Rätten till likvärdig fritid och god hälsa och individuellt stöd
 • Tillgång till ny teknik.

— Åtgärder för att öka tillgängligheten för alla är en investering för en hållbar utveckling, säger Rebecka Sundström, projektledare på omsorgs- och socialförvaltningen och en av utredarna bakom programmet. Men framförallt handlar det om att Lidingöbor kan få ett tryggt och självständigt liv.

— Lösningar som är bra för personer med funktionsnedsättning brukar ofta vara bra för alla och minskar behovet av specialanpassningar och dyra åtgärder i efterhand. När vi utformar samhället ska hela befolkningens behov och förutsättningar beaktas. Människor i alla åldrar som lever med en funktions­nedsättning ska inkluderas i beslut som påverkar deras livssituation.

Resultatet av de aktiviteter som staden beslutar att genomföra utifrån programmet kommer att följas upp och utvärderas under åtta år.

Många förbättringar sker redan nu

Det händer redan mycket inom Lidingö för att staden ska nå de uppsatta målen. Här är några exempel från våra utemiljöer:

 • Vi byter kontinuerligt ut våra äldre parkbänkar till nyare med en bra sitthöjd så att alla enkelt kan sätta sig och resa sig upp.
 • En ny vandringsled håller på att anläggas med utgångspunkt från Ekholmsnäs som gör att man lättare kan komma upp till toppen, men man måste vara normalstark och rörlig för att klara detta.
 • I Kottlasjöns södra del (Badberget) och i den sydöstra delen nära Vattenverket finns en badtrappa och en badramp med handledare på båda sidor, i västra delen vid barnbadet finns en rullstolsramp rätt ner i sjön för härliga bad.
 • Breviks förskola har en ramp vid trappan. Det är den senaste byggda.
 • Brevik centrumpark har gummiyta intill gungorna.
 • Alla gångytor i de upprustade lekparkerna de senaste sju åren är tillräckligt breda mellan lekutrustningen. Till exempel Äventyrsparken och Mosstorpsparken har en tillgänglig sandlåda, i Skärsätra på skolgården finns en lekplats som är anpassad för rullstol.
 • Staden har också gjort flera busshållplatser där kantstenen höjs och sinusplattor läggs ut för kontrast. I år har vi bland annat rustat Ägirvägen (mot Ropsten) och Fågelöuddebadets vändhållplats.

Några fler exempel på hur staden tillgängliggörs för alla:

 • På stadens bibliotek har ett projekt pågått med läsfrämjande aktiviteter för barn och vuxna med funktionsnedsättning, som en del av projektet Stärkta bibliotek. 200 medarbetare och 486 kunder inom omsorgsverksamheterna nåddes, med information om bibliotekets tjänster och vikten av läsning för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.
 • Inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter pågår kontinuerligt olika satsningar för att höja personalens kompetens om olika funktionsnedsättningar, kommunikations- och arbetsmetoder.
 • Stadens webbplats anpassas för att vara tillgänglig för alla, genom teckentolkning, anpassning till lätt svenska, tydlig formgivning för att informationen inte ska kunna misstolkas. Alla filmer som läggs ut har undertexter och så vidare.
 • Vid utformning av nya miljöer, byggnader och tjänster, samverkar staden med representanter från funktionshinderorganisationer för att säkerställa tillgänglighet exempelvis vid utformning av krav inför upphandling av en ny simhall, så att det blir rätt från början.

Funktionshinderspolitiska programmet

Kommentarer

 1. Låter bra tänk på att införandet av små detaljer kan betyda mycket som t ex ringklocka el dörröppnare utanför affärer i centrum där dörrar går utåt och är väldigt svåra att ta sig in genom i rullstol t ex Akademi bokhandeln glasögon affären hemtex mfl.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *