Fullmäktige sammanträder

Stad & Politik24 april 2023 kl 04.341

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 24 april 2023 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation från Lotta Morger (C) angående kommunens arbete om fortbildning för skolpersonal i specialpedagogik.
 2. Interpellation från Sven Erik Wånell (V) beträffande användningen av före detta Högsätra servicehus.
 3. Interpellation från Carl-Johan Schiller (KD) angående jouröppen vårdcentral på Lidingö.
 4. Interpellation från Carl-Johan Schiller (KD) om gruppernas storlek i förskolan.
 5. Interpellation från Erica Magnergård (KD) angående försäljningar av stadens fastigheter.
 6. Interpellation från Jonas Lundgren (V) angående Lidingö stads arbete med modellen Huskurage.
 7. Interpellation från Joakim Jarnryd (C) om vad som händer med Tor 2 och blir det några fler seniorboenden på ön?
 8. Interpellation från Sven Erik Wånell (V) angående omprövning av möjligheten att få behålla sin bostad när den tvååriga etableringsfasen är slut.
 9. Interpellation från Bo Brismar (KD) angående utnyttjande av tillförlitliga kvalitetsindikatorer vid kostnadsjämförelser.
 10. Interpellation från Marianne von Döbeln (S) om en meningsfull fritid och semester för personer inom LSS (lagen om stöd och service).
 11. Interpellation från Jonas Lundgren (V) om vattenavstängning för ryska handelsdelegationen på Kostervägen 5.
 12. Interpellation från Göran Tegnér (L) beträffande omprövning av beslutet om hundhagen i Furutorp.
 13. Interpellation från Patrik Sandström (MP) angående ett nytt och vassare miljöprogram.

Ärenden

 1. Lidingö stads årsredovisning för 2022
 2. Årsredovisning Stockholms brandförsvar
 3. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Se fullmäktiges webbsända sammanträden

Kommentarer

 1. Gör din röst hörd som medborgare . 2023- 04 – 26
  Minst 50 röster för att komma med förslag .

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *