Fullmäktige sammanträder

Stad & Politik23 oktober 2023 kl 03.23

Kommunfullmäktige i Lidingö kommer att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, i kväll kl 18.00.

Interpellationer och frågor

  • Om stadens användning av fastigheter och lägenheter - interpellation från Sven Erik Wånell (V).
  • Om Lidingö stad kommer att motverka anmälningsplikt för sin personal – interpellation från Patrik Sandström (MP).
  • Om Lidingö stad kommer att stärka arbetet för utsatta kvinnor när IGOR försvinner -interpellation från Patrik Sandström (MP).
  • Om rätten att få utöva likvärdig skolidrott i de lokaler som kommunen tillhandahåller och rätten för elever att få duscha efter idrottslektion – interpellation från Erica Magnergård (KD).
  • Detaljplan för kv Brädgården och Båtbyggaren - antagande.
  • Detaljplan för Rävviken och Bjälbo, Rävviken 1 m.fl. och Bjälbo 2 m.fl. - antagande.
  • Delårsrapport Lidingö stad.
  • Vänortsavtal mellan Lidingö stad och ukrainska kommunen Slavuta.
  • Förslag till sammanträdesplan för 2024.
  • Valärende - entledigande och val av ledamot i förbundsdirektionen för Storstockholms brandförsvar, val av ersättare i miljö- och stadsbyggnads-nämnden, entledigande av suppleant i Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Eller på Radio Lidingös gamla frekvens FM 97,8. (kl 15-18 sänds blandad trevlig musik). 

Gå till följande webbadress: lidingo.se/sammantraden och välj sedan kommunfullmäktige och aktuellt möte.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *