Friskola i gamla biblioteket?

Bibliotekets gamla lokaler i Lidingö centrum, nu föremål för att kunna bli skola?
Lidingö3 februari 2020 kl 06.425

Det verkar som centrumägaren Grosvenor vill låta en friskola hyra de gamla bibliotekslokalerna. Grosvenor har för en kort tid sedan skickat in en ansökan om bygglov till stadens miljö- och stadsbyggnadskontor. På de inskickade ritningarna ser det ut som man vill göra plats för 240 elever, årskurserna 4 till 6, fördelade på totalt tolv klassrum. På entréplanet är inritat nio klassrum. Till det kommer personalrum och utrymmen för eleverna. Det är friskolan Sveaskolan som fått tillstånd av Skolinspektionen att starta skola på Lidingö.

Bygglovshandling entréplan. Ill Wak Arkitekter AB.

– I dagsläget ser jag inte att vi har några lokalproblem för våra elever och att vi därför skulle behöva ännu en skola, säger utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L).

– Sveaskolan ingår inte i skolvalet för höstterminen 2020, säger hon vidare.

Amelie Tarschys Ingre (L) har för många månader sedan haft ett samtal med skolan men sedan dess har inga ytterligare kontakter tagits. 

Bygglovshandling plan 1. Ill Wak Arkitekter AB.

Idag anger planen att i de aktuella lokalerna får bara förekomma verksamhet som anger ”centrum” och då ryms förskola, skola eller fritidshem inte inom bestämmelserna. Däremot skulle yrkesutbildningar kunna ingå i C-ändamålet. Staden har begärt in kompletterande handlingar innan ansökan kan prövas vidare. Kontoret vill ha fullständig verksamhetsbeskrivning samt situationsplan och markplaneringsritning. När kontoret fått in detta, så ska frågan prövas om verksamheten strider mot gällande detaljplan. Gör den det, så prövas om en avvikelse från detaljplanen kan tillåtas.

Sveaskolan startade sin verksamhet 2007 och har en naturvetenskaplig profil. Skolan ligger i Limhamn utanför Malmö.

Kommentarer

 1. Förfärligt…… ska 240 elever springa runt i centrum? Har man inte insett att ett misstag räcker? Christinaskolan, nu fattas det gymnasieplatser på ön. Vi behöver mer trivselfaktorer i Centrum så som restauranger, butiker mm.

  1. Håller helt med Lotta! Gapande snorungar kan vi skicka iväg någonstans där man slipper se och höra dem. En ladugård ute i Elfvik till exempel.
   När butiker och restauranger redan har svårt att gå runt är bästa lösningen att bygga fler av dem eftersom den ökade trivselfaktorn kommer att driva mer folk till centrum.

 2. Var är skolgården någonstans? Det är ju barn i mellanstadiet som behöver röra på sig. Var finns gymnastiksalen? Var finns skolbespisningen?
  Hur blir trafiken till centrum när alla föräldrar skall lämna och hämta sina telningar samtidigt. Vore det inte bättre att Grosvenor anpassade sin hyra till en nivå så att kommersiella lokaler kan bedriva sin verksamhet i centrum.

 3. Lidingö centrum behöver liv! Och unga kan göra det livligare centrum. Alla som tycker tvärtom är bara tråkiga människor, Lidingö centrum har inget liv..jag tycker själv borde vi satsa på ungdomar de är framtiden så enkelt är det.
  Lidingö centrum aldrig haft kommersiella framgångar sett det.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *