Fria liberaler i Svenska kyrkan sätter verksamheten först

Nomineringsgruppen FISK menar att en försäljning av Grönsta Prästgård kan komma församlingen till godo.
Debatt1 september 2021 kl 04.022

Det har den senaste tiden publicerats flera inlägg i detta forum gällande Grönsta prästgård. Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK, driver sedan flera år att prästgården bör läggas ut till försäljning. Det finns ett kyrkorådsbeslut, ett enhälligt sådant, från 2019-09-12 att en utredning gällande försäljning av Grönsta prästgård ska genomföras. Detta är alltså innan ett arbete startades upp med att göra en översyn av församlingens samtliga fastigheter i den så kallade lokalförsörjningsplanen.  

FiSK vill att verksamheten ska stå i fokus. Lidingö församling bedriver ett fantastiskt arbete inom många olika områden och till olika grupper. FiSK ser med glädje på hur församlingens arbete med unga människor växer och har varit drivande för att församlingen nu har en kostnadsfri konfirmation. FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge gemenskap, hjälp och glädje i vardagen och att de digitala sändningarna fortsätter för att nå fler människor. FiSK vill att församlingens kyrkor hålls öppna i så hög utsträckning som möjligt så att människor kan besöka Lidingös kyrkor. 

FiSK vill koncentrera sitt ägande av och förvaltande av fastigheter till kyrkobyggnader och de lokaler som det bedöms finnas ett långsiktigt behov av. FiSK vill därför att Grönsta prästgård läggs ut till försäljning för att möjliggöra att någon annan aktör får möjlighet att använda den vackra prästgården och att den får komma till sin rätt. Den omgivande marken bör behållas i församlingens ägo. 

Det framgår inte i församlingens verksamhetsplan att det finns ett behov av eller önskemål om verksamhetslokaler i Grönsta prästgård.  Men skulle det visa sig att det finns ett behov och det står i rimlig proportion till de omfattande underhåll- och investeringskostnader som Grönsta prästgård är i behov av så är FiSK beredda att ompröva sitt beslut. Att församlingen ska behålla Grönsta prästgård utan meningsfull användning är inte försvarbart.  

Annika Persson, Fria liberaler i Svenska kyrkan

Kommentarer

  1. På slutet av 1980-talet satt jag i kyrkofullmäktiges fastighets- och kyrkogårdsutskott. På mitt förslag uppdrog vi då åt en arkitektfirma att skissa på användning av församlingens mark mellan Askrikefjärden och Prästgården i syfte att se om villor/parhus skulle kunna byggas där för att nyttjas som tjänstebostäder. Det skulle kunnat bli bra men det ledde aldrig till vidare beslut. Skall man sälja Prästgården bör vinsten maximeras och denna tråd fångas upp igen. Försäljning av två eller tre tomter skulle kunna inbringa betydande belopp till församlingen och sannolikt inte i någon större utsträckning påverka köpeskillingen för prästgården. Huruvida det idag skulle kunna genomföras med hänsyn till planbestämmelser etc. vet jag inte.

  2. Tack Mauritz Silfverstolpe för din intressanta kommentar med tillbakablick på Grönsta prästgård. Under mina många år som förtroendevald i Lidingö församling har prästgårdens framtid stötts och blötts många gånger utan att det lett till något realistiskt förslag. Vi i FiSK ser därför inte i dagsläget att det finns ett reellt behov för församlingen att behålla Grönsta. Vi prioriterar verksamheten framför oanvända byggnader. Istället vill vi att någon annan får använda den vackra prästgården.
    Grönsta är ursprungligen tänkt att vara bostad och personligen skulle jag gärna se att den används för det även i fortsättningen. En möjlighet är att bilda några bostadsrättslägenheter i den rymliga byggnaden. Den omgivande marken bör behållas i församlingens ägo för rekreation och friluftsliv. Därför vill vi i FiSK inte ha fler nya bostäder på området.

    Helena Bargholtz
    Kandidat till kyrkofullmäktige, Stockholms stift och kyrkomötet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *