Fram för en kyrka som äger mindre men gör mer!

Debatt3 september 2021 kl 04.113

Kyrkan på ön har stora tillgångar. Inte bara kyrkobyggnader och kyrkogård utan även mark, prästgårdar och andra byggnader. Tillgångar kräver förvaltning och underhåll. En viktig fråga inför kyrkovalet den 19 september handlar om vad kyrkan äger och vad kyrkan gör.

För Centerpartiets del är det en självklarhet att kyrkans resurser ska gå till stöd och utveckling av människor, inte till fastighetsskötsel av byggnader som inte behövs i kyrkans verksamhet. Systemet med prästgårdar är otidsenligt och därför finns ingen anledning för ett kyrkligt ägande. Det kan i många fall vara mer fördelaktigt att kyrkan hyr lokaler i våra bostadsområden eller samverkar med Ansgarskyrkan, för att anpassa sig efter verksamhetens behov och använda sina tillgångar effektivt.

Fortsatt kostnadsfri konfirmation, diakonalt stöd, sponsrade kulturaktiviteter och digitala möten ska prioriteras. Dessutom behöver vi församlingsbor bli bättre på att se och stödja varandra. Där kan kyrkan spela en viktig roll.

Vilka värderingar styr ditt val?

Ingrid Jarnryd (C)
Christina Wahlström (C)
Kent Ivarsson (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Patrik Buddgård (C)

Församlingsbor och kandidater i kyrkovalet
för Centerpartiet Lidingö i kyrkovalet den 19 september

Kommentarer

 1. Man kan knappast sitta i en bättre ekonomisk sits än som långsiktig fastighetsägare på Lidingö. Att kortsiktig sälja ut tillgångar är oförsvarligt och skulle på sikt ödelägga all kyrklig verksamhet.

  1. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. Det hör inte till kärnverksamheten att äga hus som står tomma eller som hyrs ut till icke-kyrklig verksamhet. Centerpartiet vill att kyrkan ska rikta sina resurser till nytta för församlingsborna och att vi finns där människor är.
   Ingrid Jarnryd, församlingsbo och kandidat i kyrkovalet för Centerpartiet

 2. Håller med Tommy.
  Jag tycker C ska åtminstone lämna kyrkan ifred i er oborstat nyliberala iver att lösa upp hela samhället.
  Märkligt hur C kunde bli så – skulle föreslå att ni slutar umgås med Stureplans-Centern, de har dåligt inflytande.
  Svenska kyrkan är seriös, långsiktig, samhällsbärande, ansvarstagande, bestående, andlig, etisk.
  Slå upp dessa ord.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *