Fortsatt eldningsavrådan på Lidingö

Allmänheten uppmanas till stor försiktighet vid eldning och grillning. Foto: Pixabay
Lidingö13 juli 2021 kl 05.00

Storstockholms brandförsvar gick den 16 juni ut med en avrådan från eldning. Denna gäller fortfarande. Avrådan innebär inte att det är förbjudet att elda, men att man bör vidta särskild försiktighet eller helt avstå från att elda utanför fasta grillplatser. 

Storstockholms brandförsvar uppmanar nu till mycket stor försiktighet i samband med grillning, skogsarbete och andra aktiviteter i naturen. Också mindre energikällor som gnistor från grill och maskiner/verktyg eller cigarettglöd kan vara tillräckligt stora för att skapa en brand som inte går att kontrollera. 

Avrådan kan bli förbud
Under perioder längre perioder av värme och torka och det är särskilt torrt i skog och mark, kan Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud kan också utfärdas av kommunen på grund av miljöskäl. Information om huruvida det gäller eldningsförbud, och var, är du själv skyldig att ta reda på. Dessa uppgifter finns på kommunens hemsida. 

Tillåtet att grilla på egen tomt 
Trots eldningsförbud är det tillåtet att grilla på egen tomt, ifall anordningen är utformad så att det inte finns risk för spridning av brand. Det är också tillåtet att elda och grilla på fasta grillplatser på allmän plats samt att laga mat med friluftskök som drivs av vätska eller gas. Fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med material som inte är brännbart och en bred markyta med grus eller dylikt runt grillplatsen. 

Grilla på eget ansvar
Kom ihåg att det alltid är den som eldar som står ansvar om något går fel, även om rådande riktlinjer har följts. Vidta därför alltid stor försiktighet vid eldning och grillning och försäkra dig om att det finns släckutrustning nära till hands. Den som av oaktsamhet eller uppsåtligen bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. 

Källa: Lidingö Stad, Storstockholms brandförsvar. 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *