Förtroende för vården kräver dialog med Lidingöborna

Debatt7 maj 2020 kl 05.50

Utbyggnaden av primärvården har inte hunnit med vad gäller resurser och lokaler. Systemet är i otakt, tillgängligheten är otillfredsställande. Brister finns i kontinuitet, effektiviteten ifrågasätts och förtroendet för vården sjunker. Region Stockholm, f.d landstinget, har tagit utmaningen och startade förra året ett stort arbete att strukturera problem och finna lösningar. Både region och kommun har ansvar för vård och omsorg. Regionen har inga pengar att satsa på Lidingö men för Hälsans Hus finns andra möjligheter. Vem som har kontroll över utformning, ägande och framtida hyror bestäms av politiska beslut i Lidingö, som i dessa avseenden ansvarar inför oss Lidingöbor.

Regionens primärvårdsstrategi för 2019 - 2025 utvecklades i dialog med 200 deltagare från vårdgivare i offentlig och privat regi, fackliga organisationer, patient- och seniororganisationer och med professionens olika föreningar (finns att läsa på nätet). Mål och strategisk inriktning lades fast hösten 2019. En avgörande framgångsfaktor är långsiktighet och hållbarhet. Regionen betonar också betydelsen av att medborgarnas förtroende skapas och kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov och upplevelser.

 I januari 2019 ändrades planeringen för Högsätra i grunden. I planerna för bostadskvarteren försvann 150-250 miljoner av Lidingöbornas pengar. En kvarts miljard blev närmast noll kronor. Innehållet i Hälsans Hus har heller inte anpassats till Regionens strategi för primärvårdens framtid år 2025 och därefter.

Ännu finns det tid att styra planeringen av Hälsans Hus, bygga fler bostäder på platsen för sjukhuset som skall rivas och skapa ett större överskott, i vårt exempel 245 miljoner. Det bör bland annat användas till Hälsans Hus som rätt utformat och med adekvat innehåll blir en långsiktig grundsten för primärvården på Lidingö. En väl utvecklad vårdcentral med geriatrisk specialitet, andra specialister och rehabilitering är särskilt viktigt för de äldre på ön. Och jouröppet utanför kontorstid och på helger är viktigt för alla!

Dialog är nödvändigt för att primärvården skall lyckas i omställningen av sjukvården och att skapa förtroende hos medborgarna. Lidingö Vänner har visat på problem och alternativ för att en dialog skall kunna startas när Coronan väl ger oss möjlighet att träffas.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *