Första steget för Lidingös framtid och utveckling

Från vänster: Jonas Lundgren (V), Daniel Larson (S), Patrik Sandström (MP), Andreas Lindberg Lidingö Nyheter, Gabor Sebastiani [C] och Suzanne Liljegren (L).
Stad & Politik30 maj 2023 kl 05.081

Oppositionspartierna S, C, MP, V och L inbjöd i går kväll till ett dialogmöte om Lidingös framtid. Inbjudna var ett antal föreningar på Lidingö, som fick representera medborgarna. Moderator var Andreas Lindberg från Lidingö Nyheter.

Man inledde med en paneldebatt där några föreningar var utvalda att berätta om vad de tyckte om en rad ämnen. Därefter delades de 50 deltagarna in grupper om fem som fick diskutera en fråga i taget vid tio olika bord. Efter tio minuter fick grupperna flytta runt så deltagarna mixades och man fick lära känna varann och varandras åsikter. På slutet redovisades åsikterna och deltagarna fick delge sina åsikter.

Tanken är att samla ihop åsikter om hur Lidingö ska utvecklas i framtiden inför den nya översiktsplanen som ska tas fram under året. Detta var steg nummer ett, senare i höst kommer en "Framtidsvecka" att anordnas där föreningarna arrangerar olika aktiviteter på temat, med fokus på sina respektive intresseområden. Två föreningar har redan planerat in aktiviteter.

– Detta initiativ är en viktig demokratisk handling, säger Andreas Lindberg, chefredaktör för Lidingö Nyheter. Att medborgarna kommer till tals i de här viktiga frågorna är något som Lidingö Nyheter kan stå för. Vi står ju på medborgarnas sida.

– En översiktsplan är något som bör ha en bred förankring. Den gäller ju över flera mandatperioder och då är det viktigt att många kan vara med och bidra till hur man vill se Lidingö utvecklas, säger Andreas Lindberg.

En facebooksida (klicka här) är skapad för ändamålet, där debatten kan fortsätta under sommaren och hösten. För de olika arrangemangen kommer en digital kalender att upprättas.

I sista kvartalet i år ska översiktsplanen ut på samråd. Planen kommer att klubbas i kommunfullmäktige, tidigast före årsskiftet.

Kommentarer

  1. Undrar bara hur ni politiker TÄNKER
    Kommer att förstöra vår park på Mötesplats tor
    Ni bygger 14 nya bostäder 92 gamla hyresgäster har ingenting att sätta emot när ni bestämmer utan att informera oss som bor här.
    INGEN ÖVERKLAGAN ÄR MÖJLIG
    VI SOM BOR I BERÖRDA HUS SKA BO PÅ EN BYGGARBETSPLATS HUR GÅR DET? Hälsans Ö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *