Försöket med boendeparkering förlängs

Stad & Politik4 september 2020 kl 04.48

Avsikten är att boendeparkering ska bli permanent på Lidingö. För att ett nytt system ska bli så bra som möjligt förlängs försöket i Torsvik, Baggeby och Bodal till i vår.

Försöket förlängs till och med 30 april 2021 och ska under tiden utvärderas ytterligare. Tanken är att boendeparkering därefter ska bli permanent i försöksområdena och kanske i fler bostadsområden på Lidingö, enligt beslut i teknik- och fastighetsnämnden.

—Pilotförsöket, utvärderingen av detta och Lidingöbornas synpunkter kommer att ligga till grund för utvecklingen av ett nytt permanent system för boendeparkering, som planeras att införas under våren 2021, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Den enkätundersökning som fanns tillgänglig på stadens webbplats hösten 2019 visade att Lidingöborna överlag var nöjda med boendeparkeringsförsöket. Parkeringsbeläggningen har under försöket blivit lägre på vissa gator i försöksområdet medan andra varit fortsatt hårt belastade.

Samma regler och förutsättningar kommer att gälla tills det nya systemet finns på plats. Du som har boendeparkeringstillstånd behöver inte göra något, ditt tillstånd förlängs automatiskt. Har du inte boendeparkeringstillstånd går det att söka för återstoden av försöket.

Här kan du söka: Sök boendeparkering, e-tjänst

I maj 2018 fattades beslutet att införa boendeparkering på försök i Torsvik, Baggeby och Bodal. Försöket startade i februari 2019 och skulle pågå året ut, men förlängdes till och med augusti 2020. Alla Lidingöbor erbjöds att söka ett kostnadsfritt boendeparkeringstillstånd som gällde i hela försöksområdet.

En förstudie som visade att många Lidingöbor tyckte det var svårt att hitta parkering nära bostaden låg till grund för beslutet att testa boendeparkering. I kommuner där boendeparkering införts har antalet långtidsparkerade bilar, som inte ägs av kommuninvånarna, minskat betydligt och frigjort platser åt de boende.

Beslut om hur den permanenta lösningen ska utformas och när det nya systemet ska tas i drift fattas av teknik- och fastighetsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *