Förslag på nya fredningsområden för fisk

Gråviken, ett av områdena som föreslås bli fredningsområde.
Natur6 januari 2019 kl 00.00

Havs- och vattenmyndigheten håller på med en omarbetning av fiskereglerna för Sveriges kustområden. I samband med det har Lidingö stads kommunstyrelse tagit fram förslag på fredningsområden för fisk i Lidingös kustvatten. 

Det ena området är Ekholmsnässjön, med förslag om fiskeförbud mellan 15 mars till 15 juni. Förbudet kommer då vara under hela gäddans lekperiod. Förvaltningen gör bedömningen att vinterfisket varit begränsat på Ekholmsnässjön och rekommenderar därför att förbudet inte behöver vara året om.

Det andra området som föreslås är Gråviken, med fiskeförbud hela året. Enligt förslaget har Gråviken ett högt naturvärde och höga värden för fisk, men även ett problem med omfattande vinterfiske. Där en stor del av den lekmogna fisken fiskas upp innan de hunnit leka.

De båda områdena ägs till största del av Lidingö stad, men förvaltningen ska ha haft dialog med den andra fastighetsägaren i Gråviken, som ställt sig positiv till att införa fiskeförbud i området. Målet är att fiskbeståndet av gädda och gös ska få en större chans att återhämta sig där.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *