Förslag på nya bussturer på Lidingö

Stad & Politik30 april 2019 kl 09.194

Region Stockholm har tagit fram ett förslag för ändrade bussturer för kollektivtrafiken i länet. Den stora ändringen för Lidingö är förslaget på nedläggning av linje 233 som går mellan Rudboda och Larsberg. Utöver den kommer även linje 206, 221, 238, 921 och 923 att påverkas.

Motiveringen bakom att lägga ner linje 233 är att antalet resenärer har minskat på den sträckan. Linje 233 har dock haft färre avgångar de senaste åren, vilket kan påverka resenärsantalet. Det är i nuläget en av de få direktlinjerna som går mellan norra och södra sidan av Lidingö.

Region Stockholms förslag till ny linjesträckning för linje 206.

Linje 206 föreslås förlängas till Larsberg istället för att gå till Gångsätra gård på Lerbovägen. Gångsätra gård kommer då istället att trafikeras av linjerna 238, 928 och 921. Under de tider när linje 206 trafikerar Larsberg föreslås linje 221 att gå mellan Larsberg och Ropsten, andra tider kommer den att gå mellan Högsätra och Ropsten som vanligt.

Linje 238 kommer att gå via Mjölksurrevägen när den nya hållplatsen på Lerbovägen har färdigställts. Även linje 921 och 923 föreslås gå via Lerbovägen efter att Mjölksurrevägen öppnar för trafik. Vilket skulle göra att resenärer söderifrån får en direktlänk till Lerbovägen utan att behöva promenera från Aga.

Region Stockholms förslag till ny linjesträckning för linje 238.

Lidingö stad ges möjlighet att yttra sig om förslaget som Region Stockholm sänt ut på remiss. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har lagt fram ett yttrande som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget till yttrande säger att samtliga ändringar i busstrafiken är positiva, utom den för linje 233 som staden inte vill ska läggas ner. Kommunstyrelsen kommer ta beslut i ärendet den 6 maj.

Kommentarer

 1. Som det är nu så får man jämnt stå på 221an när man ska från centrum till Högsätra. Så det här förslaget verkar inte speciellt genom tänkt.
  Med buss 233 skulle vissa av dom som måste byte buss i centrum kunna åka direkt hem istället och det skulle avlasta för dom andra bussarna. Så jag hoppas att buss 233 får vara kvar men med bättre tider för oss som jobbar på andra sidan ön.

 2. Önskar även i fortsättningen att buss 221, alla avgångar, vänder i Högsätra.
  Vi är många som bor vid bussarnas vändhållplats i Larsberg och som blir oerhört störda om 221:an skulle vända där.
  De står på tomgång innan de går iväg, och inte bara vintertid.
  Så, jag föredrar att buss 221 även i fortsättningen vänder i Högsätra, alla turer.
  Tack för ordet!

 3. Lidingö stad har yttrat sig över Region Stockholms förslag till ändrade busslinjer. Vårt yttrande togs i total politisk enighet av Teknik- och fastighetsnämnden den 10 april i år.
  Vi inom majoriteten skrev en artikel här i Lidingö Nyheter den 16 april, med titeln: ”Busslinje 233 behöver förbättras – inte läggas ned!”. I stadens yttrande tog vi upp många fler aspekter, även frågan om tätare turer både på Lidingöbanan och på tunnelbanan i Ropsten.

 4. Håller verkligen med 233 behöver förbättras med en större turtäthet istället. För oss som har barn med skolgång och aktiviteter på andra sidan ön är busslinjen en förutsättning för att få livet att gå ihop. Annars blir det bara ett evigt skjutsande som ju vare sig gör miljön eller prövade föräldrar glad.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *