Förnuft eller oförnuft i stadens planering?

Så här tänker arkitekterna att det ska se ut i Högsätra. Bild från Lidingö stad.
Debatt4 juli 2022 kl 03.213


Ledande kommunalråd talar ofta om att man är ekonomiskt ansvarstagande. Vi försöker förstå hur kommunledningen ser på hushållningen med våra skattepengar när det kommer till stadsbyggnad.

Canada Brädgårds tomt görs om till lyxvillatomter, vilket finansieras genom att ta en tredjedel av industritomten med båtverksamheten intill, där vital marin verksamhet och småföretagande pågår och där bygga några få radhus. På brädgårdstomten skulle 25–30 radhus kunna byggas i stället för sex lyxvillor. På så sätt kan man bygga mer småskaliga radhus, bättre utnyttja stadens mark och låta småföretagandet på industritomten få utrymme att växa istället för att krympa båtverksamheten.

I närheten görs Rudboda centrum till ett högexploaterat bostadsområde med 64 lägenheter i flerbostadshus och några få radhus (14 stycken i ena hörnet. Är det småskaligt? Är det konsekvent?

I Högsätra där 32 radhus, enligt majoritetens politiker, motiverar rivningen av Högsätrahuset/f.d.sjukhuset som skulle kunna anpassas både till exempelvis en närakut, en utvecklad vårdcentral, lokaler för rehabilitering och studentlägenheter. Ett alternativ är att riva lågdelen och utveckla den centrala högre byggnaden som innehåller både vårdcentral och bostäder.

Ett annat alternativ är att, i det fall hela sjukhuset rivs, bygga 100–120 lägenheter på rivningstomten i flerbostadshus istället för de 32 radhusen. Det skulle ge ett överskott på 110 miljoner kronor. Är rivning av ett stort sjukhus för att bygga 32 radhus ett ekonomiskt ansvarstänkande med stadens markvärden?

Lidingö Vänner
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Anders Ulfvarson

Kommentarer

  1. Trevlig idé med att utöka det befintliga radhusområdet till Beijers gamla tomt. Fint anpassade radhus med sjöutsikt tror jag många skulle vara intresserade av. Känns som det skulle vara ett bättre utnyttjande av marken istället för bara sex villor.

  2. Nej, jag anser att vi inte ska maximera antalet bostäder någonstans på ön. Det räcker nu. Sex stycken villatomter vid Kyrkviken låter alldeles utmärkt, mer skall det ej vara i just den miljön.
    Runt sjukhuset är miljön och detaljplanen en annan, och det tar politikerna konsekvent ställning till.
    Givetvis skall det inte överexploateras någonstans.
    Och för övrigt behöver mer skog på ön skyddas.

  3. Självklart är det fråga om oförnuft. Det antal kvadratmeter ”flerfamiljshus” som finns på Lidingö idag måste värnas! De kommer självklart inte att kunna ersättas med nybyggen någon annanstans utan stora protester från närboende vilket gör det politiskt omöjligt. När Lidingö nu i princip är färdigbyggt måste man tänka till både en och två gånger om Högsätraområdet och detsamma gäller Torsviksdiket på vilket bostäder faktiskt skulle kunna byggas (t.ex. personalbostäder som långsiktigt ägs av staden). Ska det byggas radhus i Högsätra – bygg dom ovanpå flerfamiljsfastigheterna!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *