Förlorare: Lidingöborna

Debatt27 oktober 2023 kl 03.404

På kommunfullmäktiges oktobersammanträde fattade  Moderaterna och Lidingöpartiet med sitt stödparti Sverigedemokraterna det beklagliga beslutet att anta detaljplanen för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Elfviksvägen och Canadastigen.

Inför beslutet slog sig de båda kommunalråden Daniel Källenfors och Anders Paulsen för sina bröst och förklarade att nu hade minsann Lidingöborna vunnit. Lidingöborna skulle få vad man önskade; fler lyxvillor på Lidingö. Men det tror vi inte alls på. Lidingöborna har inte vunnit. Och vill inte ha fler lyxvillor. Och vill inte att det slösas med stadens (och deras) skattpengar. Det handlar om att Lidingöborna kommer att förlora ca 50 miljoner i exploateringsvärde,   som är skillnaden mellan att bygga 25 radhus eller 6 villatomter. Det är ett dåligt utnyttjande av Canadatomten till förfång för Lidingöborna.

Lyxvillorna är uppenbart slöseri med kommunal mark.

Mycket bättre är att använda den vackra sluttningen ner mot Kyrkviken till ett flertal radhus som passar in i omgivningen. Det finns plats för 25 stycken egna hem. Det skulle generera ett rejält klirr i stadens kassa för önskvärda men hittills eftersatta projekt (ex. överdäckningen av vägdiket i Torsvik).

Vi anser också att kvarteret Båtbyggaren, som är industrimark idag, inte ska användas för att bygga de 8 radhus som ingår i detaljplanen. Båtbyggaren bör fortsätta att användas för industriellt ändamål. Detta har vi också framhållit i samrådet som föregick antagandet av planen.

 Många är de som kritiserar beslutet. Det gör också vi.

Lidingö Vänner
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Anders Ulfvarson

Kommentarer

 1. Jag är nykomling i Lidingöpolitiken, så kanske har jag missat något. Men nog kan det framstå som en smula förvirrande, att läsa ett inlägg från en påstådd intresseorganisation vid namn ”Lidingö vänner”, men där samtliga undertecknare samtidigt är partiaktivister från Liberalerna.

  Det är annars ett beteende som känns igen från extremvänstern. Impopulära sekter bygger täckorganisationer i mer folkliga frågor för att skapa bredare opinion. Man skapar alltsedan Trotskijs tid ”enhetsfronter”.

  Visserligen är Liberalerna på tillbakagång, men fullt så obskyra som trottarna i Socialistiska partiet har de väl inte blivit?

  En annan möjlighet är förstås att Lidingöliberalerna har gått i maoistisk riktning och knoppat av en revolutionär utbrytarrörelse, som KFML en gång gav upphov till KFML(r).

  I kommunfullmäktige var ju Liberalerna tämligen entusiastiska inför detaljplanen på Brädgården. Nu kommer dock Liberalerna(r) med en radikalare hållning, besvikna på småborgarna i fullmäktige. Kanske ska Liberalerna göra upp internt istället?

  ”Splittringen var bra och nödvändig”, sjöng Knutna Nävar i ”Lär av historien” 1973 efter KFML:s delning:

  ”Småborgarrevisionister kan aldrig bygga partiet.
  Det lär oss historien.
  Splittringen var en bra sak.
  Det rensade bort dem som hindrade förbundets politiska utveckling.
  Vi står starkare i dag än nånsin förr.
  Förbundet stärks av kampen mot högeravvikelser.”

  Men som sagt, jag är ju nykomling i Lidingöpolitiken, och kan ha missat något.

  /Per Gudmundson
  vik. politisk sekreterare Lidingömoderaterna

 2. 1. Området är gammal sjöbotten. Vad händer om man höjer marken som planerat? Kan den extra tyngden ge upphov till skred ?
  2. En ny väg i området har fått namnet Mittvägen.
  Det namnet är redan upptaget, finns i Högsätra.
  3. Helt onödigt att bygga där.

 3. Per
  Ditt raljanta inlägg har dålig bäring.
  Lidingö Vänner har ingen partipolitisk tillhörighet. Det är ett nätverk öppet för alla med intresse för miljö och stadsbyggnad på Lidingö.
  Vi är genuint oroade för den antagna detaljplanen ur flera aspekter, som framgår av vårt inlägg. Inte minst oroas vi av den dåliga ekonomi som präglar projektet. Det förvånar oss att moderater och lidingöpartister, som påstår sig vara så angelägna om stadens ekonomi, i det här fallet är så slösaktiga.
  Lidingö Vänner kommer liksom många andra att överklaga detaljplanebeslutet.

 4. Jag trodde att kommentarsfältet var till för att kommentera på innehållet i debattartikeln och inte försöka förminska den/de som skrivit en artikel.

  Vore mer klädsamt att få höra hur majoriteten tänker när man väljer att inte försöka dra in pengar till kommunen att använda till annat brådskande, inte hjälpa till att skapa fler attraktiva boenden på ön och samtidigt förstöra för båtfirman som blir av med sina vinterplatser.

  Jag är varken liberal eller aktiv i lidingöpolitiken, men hoppas att det finns en bra förklaring om hur den nya detaljplanen är bättre för kommunens medborgare och företag.

  Per kanske kan förklara? Om du är för ny i Lidingöpolitiken så kanske någon annan i majoriteten kan?

  /Martin

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *