Företagen tycker Lidingös företagsklimat är bättre

Lidingö Centrum. Foto: Andreas Lindberg
Näringsliv29 maj 2020 kl 06.41

Svenskt Näringsliv har publicerat sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Totalt har 154 Lidingöföretagare medverkat med sina synpunkter och i det sammanfattande omdömet visar enkäten på ett kliv uppåt från 3,4 till 3,7. Det placerar Lidingö i det övre skiktet bland regionens kommuner och går mot strömmen om man jämför genomsnittet hos alla kommuner.

– Det här är mycket glädjande, säger Katarina Palmstierna, som är ordförande för Lidingö Näringsliv. Det här är resultatet av att våra ansträngningar har gett effekt. Vår samarbete med Lidingö stad och Lidingös företagare fungerar mycket väl och ger resultat. Men vi får inte glömma Lidingöborna som är lojala kunder och stöttar våra företag på ön.

Sammanfattande omdöme av företagare på Lidingö vad gäller företagsklimatet i kommunen.

Svenskt näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare upplever kommunernas service mot företagare i landet. Frågorna täcker en rad olika områden som exempelvis kommunala tjänstemäns attityder till företagare och tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. I det samman-fattande omdömet gör Lidingö ett stort kliv uppåt från 3,4 till 3,7 på en sexgradig skala. Regionens högsta sammanlagda betyg får Solna med 4,0 och bäst i Sverige är Vårgårda med 4,7.

– Jag är mycket glad över att se att det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet på ön ger resultat och att företagarna uppskattar kommunens service. Företagarna är grunden till vårt välstånd och speciellt i dessa tider är det viktigt att underlätta för företagarna, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Överlag är det gröna staplar som presenterar resultatet på Lidingö. Det innebär ett betyg på tre och uppåt på den sexgradiga skalan. Bland de största förändringarna från förra året kan nämnas kommunens service och bemötande till företagarna från 3,1 till 3,6, politikernas attityd till företagande från 3,2 till 3,6 och tillgången till relevant kompetens från 2,9 till 3,3. Lidingö har från att ha tillhört ett mellanskikt av regionens kommuner nu tagit steget till det övre skiktet.

– Det är glädjande att se ett höjt betyg då det gäller kommunala upphandlingar från 2,6 till 2,9. Det har varit ett område där vi lagt ner mycket kraft på att underlätta och att informera öns företagare, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Ett område där enkäten visar på ett svagare resultat än förra året är skolans kontakter med det lokala näringslivet. Där har Lidingö tidigare legat högt men backar nu från 4,3 till 3,1.

– Vi kommer nu att ägna tid åt att analysera resultatet i detalj. Jag vill tacka alla öns företagare som har deltagit i enkäten och därmed gett oss ett bra underlag för ett fortsatt förbättringsarbete, säger Malin Rosenqvist.

Över 32 000 företagare i landets kommuner medverkade i årets undersökning. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 23 september. Enkätresultat och annan information finns på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.se.

Källor: Lidingö Stad, Sveriges Näringsliv

Andreas Lindberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *