Föreningsgården är ett nav för föreningslivet i Larsberg

Lidingö Jazzklubb är en av de föreningar som använder Föreningsgården. Upp mot 100 personer träffas en gång i månaden och bjuds på högklassig jazz.
Debatt25 september 2022 kl 05.505

Jag och Vänsterpartiet lyfter, nu på måndag den 26/9, för andra gången, i kommunfullmäktige frågan om föreningsgården i Larsberg. Föreningslivet är viktigt för Lidingö. Det gör vår kommun levande, det ger såväl unga som äldre en meningsfull fritid och alla Lidingöbor har nytta och glädje av det på ett eller annat sätt. 

Hyresnivåerna på föreningsgården, när man får marknadsmässig hyra, gör att verksamheten hotas. Vänsterpartiet menar att staden bör gå in och täcka upp för mellanskillnaden mellan den hyra John Mattson Fastighets AB subventionerat och den marknadsmässiga hyra som kommer gälla inom en femårsperiod. Även Kristdemokraterna har uttryckt att man delar vår bedömning. 

Under många år har John Mattson Fastighets AB subventionerat hyran för Föreningsgården på Larsbergs torg. Tyvärr har man bestämt sig för att inte längre göra det. I en interpellation i kommunfullmäktige som jag ställde under våren fick jag svar av kommunstyrelsens ordförande som antydde att man inte förstått vikten av ett levande föreningsliv på Lidingö och föreningsgårdens centrala roll i detta. Jag har nu återkommit med en ny interpellation men fått samma svar. Min tanke med att återkomma i ärendet var att stadens syn på frågan kanske hade utvecklats under tidens gång. Så var tyvärr inte fallet. I ett möte med företrädare för Moderaterna har Vänsterpartiet också lyft frågan som viktig för oss. Moderaterna har då gett mer positiva besked om att man vill lösa ut frågan men inte något löfte om att föreningsgården ska räddas. 

Jag oroas för föreningsgårdens framtid. Inte minst för att ett växande problem i samhället är ensamheten bland våra äldre. På föreningsgården huserar många föreningar som erbjuder verksamhet för äldre. I dialog med kommunstyrelsens ordförande har det framhävts att Lidingö stadshus lokaler kan vara ett alternativ. Detta faller på sin egen orimlighet då flera av de verksamheter som inryms på föreningsgården varken fysiskt eller praktiskt kan inhysas i stadshusets lokaler, som bara går att hyra kvällstid 4 dagar per vecka och är av begränsat antal och storlekar. 

Det finns inte mycket kvar som vi som oppositionsparti kan göra för att lyfta frågan om föreningsgården och försöka påverka de styrande partierna. Därför vädjar jag nu till Lidingöborna och också till Moderaterna: låt oss hitta en lösning där föreningsgården kan vara kvar i sina nuvarande lokaler på Larsbergs torg och fortsätta förgylla våra liv med föreningsliv och kultur! 

Jonas Lundgren (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Lidingö Näringsliv har uttryckt önskemål om en lokal. Skulle det kunna ordnas inom ramen för föreningsgården?

 2. Lidingö Jazzklubb dyker ofta upp i diskussionen om den hotade framtiden för Föreningsgården i Larsberg. Och det med rätta – för vi har en väldig nytta och glädje av att få hålla till där. Men jag tycker mig märka att man bara tänker på själva konsertlokalen (Bellmansalen) när man bollar med alternativa lösningar för klubben för den händelse Föreningsgården måste läggas ner vid årsskiftet.
  Men det är många fler faciliteter vi utnyttjar för att kunna ”producera” de så uppskattade live-konserterna i salen. Köket och de utrymmen som gör puben möjlig kanske många också är medvetna om men hur många tänker på att det också behövs
  . en ”artistloge” för gästande orkester
  . ett rejält förråd för mixerbord, mikrofoner, högtalare, strålkastare, 20 kafébord, kylskåp och diverse scenrekvisita,
  . tillgång till kvalificerad kontors- och kopieringsservice där vi kan trycka vår medlems- och programtidning Basunen i drygt 500 ex per år. Där trycker vi f.ö. också de ca 600 färgaffischer som kommunens Ö-grupp så förtjänstfullt sätter upp åt oss på stadens ca 30 välskötta anslagstavlor.

  Glöm inte att tänka på även detta; Ni som söker möjligheter för Lidingö Jazzklubb att överleva om nu Föreningsgården skulle gå förlorad.

 3. Absolut, men vi måste få mer information om vilka behov Ni har.

  Elisabeth S. (ordförande, Föreningsrådet I Lidingö)

 4. Visst går det att hitta andra lokaler på Lidingö för möten men inte det specialiserade föreningsstöd som Ulf Norhammar beskriver. Att det finns tex både stora och små lokaler och en möjlighet att ha ett mindre möte i cafeutrymmet kombinerat med en enkel förtäring gör Föreningsgården unik.

  Lidingö stad stöder ju föreningarna på många bra sätt och det stödet bör innefatta ett stöd till Föreningsgården..

 5. Ett antal bostadsrättsföreningar, som är medlemmar i Föreningsrådet nyttjar, mot ersättning, Föreningsgården i Larsberg vid föreningsmöten och använder då stora Bellmanssalen och har efterföljande trevliga samkväm i kaféet. Om motsvarande skall kunna erbjudas i kommunens lokaler förefaller ovisst.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *