Fördubblade arrendeavgifter blir M-LP-SD-koalitionens julklapp till öns båtägare

Debatt6 december 2023 kl 13.452
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Pressrelease från Centerpartiet

Kommentarer

 1. Fastighetsnämnden har bl.a. som uppdrag att se över samtliga hyresavtal och arrenden så att de blir relevanta och rättvisa. För att få en analys och bedömning av liknande arrenden till ideella båtklubbar i länet har en extern konsult anlitats. Några kommersiella båtplatser ingår inte i analysen. Inte heller är det fråga om marknadspriser för eftertraktade strandtomter.
  När vi nu säger upp arrendeavtalen med Lidingös 11 båtklubbar gäller uppsägningen i huvudsak avgift för arrendet samt avtals-och uppsägningstidernas längd. Lidingö stad ansvarar fortsatt för underhåll för bryggorna.
  Nya avtalen kommer att gälla först om tre år, dvs från första januari 2027. Att det kommer att ske en höjning av arrendet efter 15 års nästan oförändrat arrende synes både rimligt och relevant.
  Våra samtal med båtklubbarna kommer nu att fortsätta under den treåriga uppsägningstiden.
  Om det skulle visa sig att sjöscouterna skulle få ökade kostnader om tre år pga ändrade avtal med båtklubbarna så är bidrag till ungdomsidrotten en prioriterad fråga som hanteras av Kultur och fritidsnämnden.
  Anna-Britta Bergman
  Ordförande i Fastighetsnämnden

 2. När fastighetsnämnden bildades i början av 2023 övergick många uppgifter från andra nämnder till fastighetsnämnden (FN)

  Ansvaret för lokalhyror, tomträtter och arrenden ligger nu på FN. Samtliga delar genomgås nu för att få tillstånd marknadsmässiga och rättvisa nivåer som kommer alla Lidingöbor tillgodo.
  Att vi i koalitionen ser över arrendeavgiften för 2100 båtplatser är helt naturligt med tanke på kostnadsutvecklingen i samhället.

  Observera att ingen reglering av hyrorna har skett sedan 2012 och att de nya föreslagna avgifterna ska gälla först från 2027.

  Det mycket utbredda och populära båtlivet på Lidingö kommer självklart även fortsättningsvis kraftigt stöttas och uppmuntras av Lidingökoalitionen – oavsett vad den politiska oppositionen påstår i sina artiklar och inlägg på sociala medier. Båt- och skärgårdsliv är jätteviktigt för oss Lidingöbor.

  Ulf Cederin, vice ordförande fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *