Fördubblade arrendeavgifter blir M-LP-SD-koalitionens julklapp till öns båtägare

Debatt6 december 2023 kl 13.452

Ikväll onsdagen den 6 dec klockan 18 har Fastighetsnämnden på Lidingö ett extrainsatt möte. Den enda beslutspunkten är att säga upp arrendeavtalen med Lidingös båtklubbar.

Därefter vill Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna skriva nya avtal till mer än fördubblade priser som ligger i nivå med Stockholm Stad. Dessa priser ska räknas upp med 3% varje år och avtalstiden ska bara vara tre år.

”Vi i Centerpartiet, liksom övriga oppositionspartier, blev lite tagna på sängen av denna brådska. Vi undrar om man verkligen har satt de nya priserna utifrån prisnivån i bara Stockholm och Danderyd. Varför har man inte jämfört med alla kringliggande kommuner?”, undrar Gabor Sebastiani, gruppledare för Centerpartiet.

Den årliga uppräkningen av priset med 3% är inte underbyggt med något resonemang och argument. Lidingö Stads kostnader kommer inte att öka med 3%.

Inte minst borde arrendeavtalets längt på 3 år motiveras. Det kan leda till att ingen vill göra investeringar med längre återbetalningstid än 3 år. Det anges inte om Lidingö Stad planerar att göra investeringarna åt båtklubbarna.

”Det material jag har sett som kommunicerats till båtklubbarna har inte varit så roligt. I princip hotar man med att de antingen tar sig till Lidingö stadshus och kvitterar uppsägningen eller så skickar man en delgivningsman efter dem. Det är en väldigt tråkig ton”, beklagar Gabor Sebastiani.

Centerpartiets plan är att återremittera ärendet ikväll, tillsammans med S, L, KD och V.

”Jag hoppas att Lidingöpartiet ändrar sig och ställer sig på båtägarnas sida”, avslutar Gabor Sebastiani.

Pressrelease från Centerpartiet

Kommentarer

 1. Fastighetsnämnden har bl.a. som uppdrag att se över samtliga hyresavtal och arrenden så att de blir relevanta och rättvisa. För att få en analys och bedömning av liknande arrenden till ideella båtklubbar i länet har en extern konsult anlitats. Några kommersiella båtplatser ingår inte i analysen. Inte heller är det fråga om marknadspriser för eftertraktade strandtomter.
  När vi nu säger upp arrendeavtalen med Lidingös 11 båtklubbar gäller uppsägningen i huvudsak avgift för arrendet samt avtals-och uppsägningstidernas längd. Lidingö stad ansvarar fortsatt för underhåll för bryggorna.
  Nya avtalen kommer att gälla först om tre år, dvs från första januari 2027. Att det kommer att ske en höjning av arrendet efter 15 års nästan oförändrat arrende synes både rimligt och relevant.
  Våra samtal med båtklubbarna kommer nu att fortsätta under den treåriga uppsägningstiden.
  Om det skulle visa sig att sjöscouterna skulle få ökade kostnader om tre år pga ändrade avtal med båtklubbarna så är bidrag till ungdomsidrotten en prioriterad fråga som hanteras av Kultur och fritidsnämnden.
  Anna-Britta Bergman
  Ordförande i Fastighetsnämnden

 2. När fastighetsnämnden bildades i början av 2023 övergick många uppgifter från andra nämnder till fastighetsnämnden (FN)

  Ansvaret för lokalhyror, tomträtter och arrenden ligger nu på FN. Samtliga delar genomgås nu för att få tillstånd marknadsmässiga och rättvisa nivåer som kommer alla Lidingöbor tillgodo.
  Att vi i koalitionen ser över arrendeavgiften för 2100 båtplatser är helt naturligt med tanke på kostnadsutvecklingen i samhället.

  Observera att ingen reglering av hyrorna har skett sedan 2012 och att de nya föreslagna avgifterna ska gälla först från 2027.

  Det mycket utbredda och populära båtlivet på Lidingö kommer självklart även fortsättningsvis kraftigt stöttas och uppmuntras av Lidingökoalitionen – oavsett vad den politiska oppositionen påstår i sina artiklar och inlägg på sociala medier. Båt- och skärgårdsliv är jätteviktigt för oss Lidingöbor.

  Ulf Cederin, vice ordförande fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *