Förberedelserna för simhallsbygget igång

Så här är det tänkt att den nya simhallen ska se ut.
Lidingö22 april 2022 kl 03.48

I höst sätts spaden i marken för bygget av den nya simhallen. Men redan nu gör vi markundersökningar på platsen där den ska byggas.

Byggstarten för den nya simhallen i Dalénum kryper allt närmare och nu har en del förberedelser påbörjats på byggplatsen. Under ett par veckor kommer byggentreprenören Cobab att undersöka marken där simhallen ska ligga. Simhallen ska placeras över den befintliga Brostugevägen och parkeringsytorna, granne med den nybyggda fotbollsplanen.

Ny sträckning av Brostugevägen

Efter markundersökningarna följer detaljprojektering av simhallen och i månadsskiftet augusti-september räknar vi med att byggnationen ska starta. Innan dess ska bygglov beviljas och den befintliga Brostugevägen rivas. Vägen får inom kort en ny sträckning öster om de nybyggda flerfamiljshusen.

Själva simhallsbyggnaden kommer att vara i klassisk stil för att smälta in i omgivningen. Funktioner som ska finnas invändigt är:

  • 25x25 metersbassäng med 10 banor, svikt och trampolin
  • Multibassäng/undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten
  • Familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta
  • Omklädningsrum för badgäster och friskvårdsbesökare, separata för fotboll
  • Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu
  • Servering/café
  • Friskvårdslokal
  • Föreningslokal, kansli
  • Personalutrymmen och teknikutrymmen

Öppnar hösten 2025

Hösten 2025 är det tänkt att simhallen ska slå upp portarna för allmänheten. Runt simhallen finns då även grönytor och torg, samt cykel- och parkeringsplatser.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *