Förbättrad studiero i stadens skolor

Debatt16 mars 2023 kl 03.395

Ett av den styrande koalitionens viktigaste politiska mål är att förbättra ordning och studiero för våra elever i stadens skolor. Även om situationen ofta är bra, så finns även det motsatta. Av senaste brukarundersökningen framgår att 1/3 av eleverna i åk 8 inte kan koncentrera sig under lektionerna på grund av bristande studiero. Dock berömmer eleverna i undersökningen sina lärares undervisning, vilket är mycket bra.

För att alla elever skall kunna ges förutsättningar att nå upp till sin egen potential, behöver ordning och studiero förbättras på Lidingö.

Den politiska majoritetens vilja är att skapa tydliga och mer enhetliga ordningsregler för stadens skolor. Vi ser en fördel om familjer med barn i olika skolor kan förhålla sig till liknande regelverk avseende exempelvis mobiltelefoner, skolmaterial, sötsaker och sen ankomst. Konsekvenser av att bryta mot gällande regler behöver vara tydliga. Lärarna måste här känna ett tydligt stöd från sina rektorer.

Vi tycker att det är viktigt att alla vårdnadshavare årligen får ta del av och kvittera gällande ordningsregler, som ett slags ”kontrakt”, för att kunna stödja sina barn på ett bra vis. Skolan behöver familjernas stöd för att kunna fokusera på sitt pedagogiska uppdrag.

Vår förhoppning är att ovanstående förändring är ett steg mot ökad studiero i klassrummet och ambitionen är att en förändring skall börja märkas redan nu till höstterminen 2023.

Christer Mohlin (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Jim Kenving (LP)
Utbildningsnämndens vice ordförande

Kommentarer

  1. Utbildningsnämndens ledning är helt i linje med min åsikt. Att ha tydliga regler med konsekvenser om eleven frångår dessa, är ett tecken på omtanke. Studiero skapas inte av regler men störs om regler antingen inte finns eller inte följs.

  2. Bra förslag. Helt avgörande är dock att staden har skolledare som faktiskt vågar tillämpa konsekvenserna. I annat fall kan vi formulera hur många regler, trappor och kontrakt som helst utan att det ger effekt i form av bättre studiero. Idag vet tyvärr elever som vill förstöra undervisningen att de kan göra det helt utan risk för repressalier.

  3. Håller helt och hållet med. Vi lärare efterfrågar tydligare ordningsregler och konsekvenser om dessa bryts. Och vi lärare behöver känna ett tydligt stöd från våra rektorer.

  4. Som lärare håller jag med om det som skrivs. Gemensamma regler och stöd för pedagoger i implementeringen. Dock är det viktigt att det inte bara sker i klassrummet: personal vars syfte är att befinna sig i korridorerna för att socialisera och vara närvarande för eleverna skulle bidra till att stämningen och ordningen överlag förbättras. Det uppdraget kan inte läggas på lärare vars främsta uppgift är att undervisa.

  5. Håller helt med artikeln. I skollagen finns en åtgärdstrappa, det är bara att tillämpa denna som övriga skolor i länet gör.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *