Förbättrad lokaldemokrati möjlig

Debatt23 september 2021 kl 05.12

Det lokala samhället blir bättre om Lidingöborna får vara med och påverka. Tidigare i år la Centerpartiet därför fram en demokratirapport med förslag på en förbättrad lokaldemokrati där medborgarna får bättre möjlighet att påverka mellan valen. Nu visar även Kommunkompassen att Lidingö just inom området ”Samspel mellan förtroendevalda och medborgare” har stora möjligheter att förbättra sig.

I kommunkompassen, som tagits fram av SKR, lyfts att Lidingö borde kunna bli bättre på involverande dialog. De pekar på att det finns många andra kommuner som kommit längre och att exempelvis medborgarförslag och frågestund i fullmäktige finns i många andra kommuner. De konstaterar även att en förbättringsmöjlighet är medborgardialog där oppositionen är med tillskillnad från dagens situation där bara majoriteten möter Lidingöborna i stadens dialogmöten.

Detta ligger väl i linje med de förslag vi från Centerpartiet lagt fram. Vi har nyligen lagt motioner om att införa medborgarförslag samt att återupprätta arkiv från webbsändningarna från fullmäktige som staden tagit bort. Vi vill även införa frågestund vid fullmäktige och utveckla dialogmöten med Lidingöbor som inte bara är allmänna frågestunder utan där Lidingöborna faktiskt får vara med och påverka beslut, exempelvis hur deras stadsdel ska utvecklas.

Vi tror det skulle behövas ett nytt synsätt i styret på Lidingö. Idag utgår man från att få 51 procent av rösterna och sedan genomföra sin politik och strunta i de 49 procenten. Vi vill ha ett styre som försöker hitta lösningar som fler kan acceptera, blir långsiktigt hållbara och har bred acceptans i samhället. Genom att inkludera Lidingöborna direkt mellan valen kan också de politiska partierna utvecklas och få bra idéer för framtida politik.

Vi lyssnar på dig! Det ska inte bara vara en paroll utan faktisk innebära verkliga möjligheter att påverka ditt lokalsamhälle.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Gabor Sebastiani (C), ordförande Centerpartiet Lidingös demokratiberedning

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *