Fokus på trygghet och framkomlighet i budget för 2021

Stad & Politik23 september 2020 kl 05.45

Budgetprocessen för år 2021 pågår just nu i de olika nämnderna och förvaltningarna. I Teknik- och fastighetsnämnden kommer fokus ligga på att skapa trygga utemiljöer samt säkerställa god framkomlighet för samtliga trafikslag på Lidingö, skriver den borgerliga majoriteten i en pressrelease.

Generellt är Lidingöborna trygga på Lidingö, men det finns också en tendens till ökad otrygghet på Lidingö. Därför kommer Lidingömajoritetens budget för 2021 fokusera en hel del på trygghetsskapande åtgärder under 2021.

Carl-Johan Schiller (KD). Foto: Therese Andersson.

– Trygghet och säkerhet är frågor som berör Lidingöborna och självfallet ska vi göra vårt för att skapa ett tryggare Lidingö. Under de senaste åren har ett arbete med att förbättra utemiljön pågått genom att minska klottret, förbättrad belysning, röjning av sly och klippning av buskar. Dessutom har vi ansökt om kamerabevakning i Larsberg och Högsätra samt utökar nu antalet ronder för stadens bevakningsbil, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

Ett annat prioriterat område för Lidingömajoriteten i Teknik- och fastighetsnämnden är framkomligheten på ön.

– Lilla Lidingöbron kommer allt närmare att bli klar och under 2021 kommer cykelbanan på den nya bron att öppna. Dessutom planeras det för en ny entré till Lidingö med anledning av brons färdigställande och en funktionell angöring till Ropsten. Pilotprojektet med boendeparkering har varit uppskattat bland Lidingöborna och därför planerar vi att permanenta projektet under 2021, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *