Fokus på ordning, reda och konsekvenser

Satsa på grundskkolan, säger Liberalerna. Foto: Ingimage
Debatt19 juni 2023 kl 04.386

Till hösten kommer kommunens 11 grundskolor att införa gemensamma ordningsregler. Fokus är på att respektera kamrater och lärare samt att bidra till arbetsro på lektionerna. Det kommer också att bli förbud mot användning av mobiltelefoner under skoldagen. 

Vi vet genom stadens brukarundersökning att närmare en tredjedel av eleverna i årskurs 9 inte anser att studieron är tillräcklig i klassrummet. Vi vet också att det ibland förekommer störningar och att dessa ibland kan vara av allvarlig natur. Alla elever har rätt till sin skolgång, men vi vill samtidigt fokusera på att detta också skall gälla de elever som inte stör utan som vill vara goda kamrater och lära sig så mycket som möjligt på lektionerna. 

En grupp av rektorer har under våren tagit fram en gemensam mall med de mest centrala ordningsreglerna kring respekt för varandra, arbetsro, vårdat språk, försiktighet med skolans utrustning och mobilförbud. Därtill kommer skolorna att kunna lägga till lokala ordningsregler. Enligt skollagen skall också skolans ordningsregler utformas i dialog med eleverna, men till slut är det skolans rektor som beslutar. 

Dessutom beskrivs nu tydliga konsekvenser för vad som händer om elever bryter mot sin skolas ordningsregler. I enlighet med skollagen kommer konsekvenserna av upprepade regelbrott att inkludera omplacering och ytterst även avstängning. 

Vid starten av höstterminen 2023 kommer samtliga vårdnadshavare att få hem skolans nya ordningsregler och minst en vårdnadshavare får signera att de har tagit del av dem. Som ett slags ”kontrakt”. För det är helt avgörande att både elever och vårdnadshavare är medvetna och överens om vad som gäller. Genom att ha gemensamma regler blir det också enklare för vårdnadshavare med barn i olika skolor. 

Vår stora förhoppning är nu att alla vårdnadshavare stöttar initiativet och hjälper skolorna att hjälpa deras barn att bli robusta ungdomar som är väl förberedda inför kommande studier och arbetsliv. 

Christer Mohlin (M), Utbildningsnämndens ordförande
Jim Kenving (Lp), Utbildningsnämndens vice ordförande

Kommentarer

 1. Vi som inte längre har barn i grundskolor vill gärna ta del av fundamentet till ordningsregler. Var hittar man texten?

  1. Hej Paul,

   Se nedan den nya mallen för enhetliga ordningsregler och en tydlig konsekvenstrappa. Många av ordningsreglerna tillämpas redan i dag i våra kommunala skolor, men är alltså olika. Vi förväntar oss nu att samtliga kommunala grundskolor samordnar sig, även om några kommer att lägga till ytterligare lokala ordningsregler. Ytterst är det respektive rektor som beslutar.

   A. Gemensamma ordningsregler:
   • Jag respekterar att vi alla är olika.
   • På rasterna är jag utomhus och inom skolans område.
   • Jag bidrar till arbetsro i klassrummet/andra lektionssalar.
   • Jag kommer i tid och har med mig rätt arbetsmaterial.
   • Jag använder ett vårdat språk.
   • Jag är rädd om våra gemensamma saker på skolan och andras privata saker.
   • Jag följer skolans förbud mot användning av mobiltelefon och lämnar in min ev mobiltelefon på morgonen.

   B. Konsekvenser när en elev bryter mot ordningsreglerna (numrerade steg):
   1. Tillsägelse från vuxen i skolan.
   2. Om eleven inte följer skolans/fritidshemmets regler trots tillsägelse kontaktas vårdnadshavare.
   3. Om eleven trots upprepade tillsägelser inte följer skolans regler kallas elev och vårdnadshavare till skolan för samtal om vidare konsekvenser och plan framåt
   4. Om eleven trots upprepade tillsägelser inte följer skolans regler kallas eleven och vårdnadshavare till skolan för samtal om vidare konsekvenser tillsammans med berörd personal och skolledning.
   5. Om beteendet inte ändras trots tidigare insatser så använder skolan de disciplinära åtgärder som föreskrivs i skollagen i form av t.ex. utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering inom skolan, tillfällig omplacering utanför skolan, avstängning eller omplacering vid annan skola (Skollagen 5 kap 6-17§).

   På senaste sammanträdet den uttalade en enig utbildningsnämnd att vi från samtliga partier står bakom rektorernas arbete att ta fram enhetliga ordningsregler och tydlig konsekvenstrappa för Lidingö stads grundskolor. Så rektorer och lärare har ett mycket starkt politiskt stöd!

   Christer Mohlin (M), Utbildningsnämndens ordförande

 2. Äntligen! Detta gör att eleverna på Lidingö ges ännu större möjligheter till den bästa skolgången, med de bästa förutsättningarna till att skapa sig en ljus framgångsrik framtid. Vårt mål till föräldrar är ju att veta att våra barn klarar sig galant. Tack M o LP för ett bra samarbete i denna viktiga fråga! Lidingö levererar. Nu behövs bara fler elevassistenter och satsning på dessa för en skola i världsklass.
  SD Lidingö genom gruppledare Irene Borgenvik
  Mathias Borenz ersättare i utbildningsnämnden
  Göran Borgenvik ordförande SD Lidingö

 3. Låter som ett steg i rätt riktning. Noterar med tacksamhet att det är rektorerna som bestämmer och inte eleverna, något som tidigare inte tyckts ha varit helt självklart. Hoppas på att ansatsen kommer att mötas positivt av både elever och föräldrar. Att lärarna välkomnar den nya ordningen tar jag för givet.
  Christina Rosenquist, fd ersättare i Utbildningsnämnden

 4. Nu börjar äntligen de nya och samordnade ordningsreglerna komma med hem till Lidingös ca 5.000 familjer med barn/ungdomar i våra 11 kommunala grundskolor. Initialt får vi positiv återkoppling från både elever och lärare.

  Nu hoppas vi också att alla föräldrar tar del och diskuterar med sina barn4 så att de får med sig också det alldeles avgörande stödet hemifrån.

 5. Mycket bra samarbete! Vi kan väl hoppas att privatskolorna också anammar de, så det blir lika bra i dem. Vi fortsätter väl med att utveckla Ledvik m.m och att det satsas på elevassistenter.
  Iréne Borgenvik Gruppledare SD Lidingö
  Mathias Borenz, ersättare i utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *