Flera vägar får nya hastighetsgränser

Lidingö1 juli 2020 kl 05.23

Flera av öns vägar får lägre hastighetsgräns medan gränsen höjs på ett par ställen. De nya hastigheterna börjar gälla efter sommaren och när nya skyltar kommit upp.

Staden justerar med jämna mellanrum hastighetsgränserna i vägnätet. Teknik- och fastighetsnämnden har inom ramen för hastighetsplanen 2020 beslutat att ändra högsta tillåtna hastighet på flera vägar, de flesta till lägre hastighet. Två sträckor ansågs dock ha förutsättningar för en högre hastighetsgräns.

—Vi sänker farten för biltrafik framför allt i bostadsområdena för att öka säkerheten och skapa mer lugn och trygghet där, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Här sänks hastigheten från 50 till 30 km/h

 • Ceremonimästarvägen
 • Korsfararvägen
 • Ängsklockevägen
 • Törners väg
 • Finedalsvägen
 • Badbergsvägen
 • Storgårdsvägen
 • Lillgårdsvägen
 • Höggårdsvägen
 • Förrådsvägen
 • Trasthagen
 • Kottlavägen, mellan Djupadalsvägen och korsningen med Lidingöbanan. Sänks från tidsbegränsad 30 km/h och 50 km/h till 30 km/h dygnet runt
 • Kottlavägen, på en 300 meter lång sträcka vid övergångsstället vid infarten till Kottlavägen 116 (Futuraskolan). Från 50 km/h till tidsbegränsad 30 km/h, vardagar klockan 07.00-18.00
 • Lerbovägen, mellan Högsätravägen och Lerbovägen (vid Max)
 • Läroverksvägen, mellan Högsätravägen och strax norr om Svalvägen
 • Bodalsvägen, mellan Södra Kungsvägen och Farkostvägen
 • Larsbergsvägen, från vändplanen vid Larsbergsvägen 47 fram till vägens slut österut.

Hastigheten sänks från 50 till 40 km/h

 • Banérförarvägen, mellan korsningen med Vasavägen och befintlig 30-sträcka vid Banérförarvägen 15
 • Kottlavägen, mellan Storgårdsvägen och Djupadalsvägen
 • Kottlavägen, från korsningen med Lidingöbanan ut till Södra Kungsvägen
 • Herserudsvägen, mellan Solstigen och Islinge hamnväg
 • Södra Kungsvägen, mellan befintligt 50/60-vägmärke, öster om korsningen med Kottlavägen och befintligt 30/50-vägmärke, väster om samma korsning
 • Södra Kungsvägen, mellan befintlig 50/30-vägmärke, strax öster om Skärsätra hållplats, till Södra kungsvägen, strax öster om korsning med Lidingöbanan.
 • Larsbergsvägen, mellan befintligt 50/30-vägmärke, strax norr om Larsbergsbron, till vändplanen vid Larsbergsvägen 47

Här höjs hastighetsgränsen

 • Södra Kungsvägen, strax öster om korsningen med Lidingöbanan, till befintligt 60/50-märke i höjd med Larsbergs hållplats. Höjs från 50 till 60 kilometer i timmen.
 • Agavägen, där gång- och cykelbanan ansluter Agavägen vid spårvagnsdepån, fram till Brostugevägen. Hastighetsgränsen höjs från 30 till 40 kilometer i timmen

De nya hastigheterna börjar gälla först efter sommaren och när nya skyltar kommit på plats.
I vissa fall kommer vägen att behöva anpassas till den nya högsta tillåtna hastigheten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *