Flera trygghetsinsatser för ett säkrare Lidingö

Debatt13 september 2019 kl 07.10

Lidingömajoriteten vill att alla invånare ska känna sig trygga på Lidingö. Vi fortsätter att driva på för mer polisresurser till ön men i väntan på att regeringen tar sitt ansvar och satsar på fler poliser utökar vi stadens väktarresurser, fortsätter att stödja frivilligkrafter, arbetar förbyggande mot narkotika i skolorna samt har nolltolerans mot skadegörelse och klotter.

För Lidingömajoriteten är det viktigt att alla Lidingöbor kan känna sig trygga. Staden samarbetar aktivt med polisen för att för att öka tryggheten för Lidingöborna och identifiera hur de gemensamma resurserna används mest effektivt.

– Ökad polisiär närvaro på ön är fortsatt den viktigaste insatsen för att göra Lidingö tryggare och vi tar en aktiv roll för att Lidingö ska få fler poliser stationerade på ön. Dessvärre ser vi att det råder polisbrist i hela landet och Lidingö är inte prioriterat. Vi betalar full skatt, men får inte full servicenivå. För att skapa ett tryggare Lidingö har vi därför beslutat att utöka användandet av kommunala väktare, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Grannsamverkan och nattvandring finns redan på Lidingö och Lidingömajoriteten ser dessa saker som viktiga verktyg för att öka tryggheten.

– Vi har många bra medborgerliga initiativ på vår ö och givetvis stödjer Lidingö stad dessa krafter i sitt arbete med att göra Lidingö tryggare. Här vill vi gärna framhålla det viktiga ideella arbetet med grannstödsbilen och det viktiga arbete som nattvandrarna gör. Lidingös fältkuratorer, som är en strategisk satsning, är på plats sedan ett år tillbaka och är avgörande i arbetet med unga. Vuxennärvaron i de ungas vardag är en framgångsfaktor i vårt arbete, säger Birgitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande för omsorgs- och socialnämnden.

Arbetet med att motverka narkotika på Lidingös skolor är viktigt. Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden, lyfter det samverkansavtal som slöts med polisen kring detta:

– Det är viktigt att tidigt upptäcka när unga använder narkotika, alkohol eller tobak och ge rätt stöd. Därför har vi under våren tagit fram en rutin för tidig upptäckt och prioriterat det förebyggande arbetet i vårt samverkansavtal med polisen. Polisen har under våren besökt skolor och kommer att fortsätta besöken under höstterminen. Staden arbetar också intensivt med information till och dialog med föräldrar. För att arbetet ska vara framgångsrikt är det viktigt med ett gott samarbete mellan skolan, föräldrar, socialtjänsten och polisen, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Klotter och skadegörelse är frågor som berör Lidingöborna och som skapar otrygghet om det inte åtgärdas. I dag råder det nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Klotter ska åtgärdas inom 24 timmar på vardagar.

– Inom 24 timmar ska klotter på offentlig plats på Lidingö åtgärdas. Lidingömajoriteten tycker det är viktigt eftersom kvarlämnat klotter både skapar otrygghet och bidrar till ökad skadegörelse. På samma sätt som vi uppmanar Lidingöborna att rapportera in klotter på ön, så uppskattar vi även information om skadegörelse, höga buskage, dålig belysning eller andra miljöer som kan anses otrygga. Åtgärder ska ske snabbt och serviceinriktat. Vi samarbetar också aktivt med polisen kring detta genom gemensamma trygghetsvandringar, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd och ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden.

Daniel Källenfors (M)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Bigitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *