Flera gripna för grova stölder på Lidingö

Lidingö21 augusti 2019 kl 06.56

I slutet av juni grep polisen ett antal personer misstänkta för bland annat grova stölder på Lidingö. Vid husrannsakan anträffas gods som kunnat spåras till flera inbrott på ön och även identifierats av målsägare. Ett bra polisarbete har lett till att en begynnande inbrottsvåg kunnat avbrytas och förhoppningvis väcks åtal inom en snar framtid.   

I en publikation pekar Brottsförebyggande rådet på att anmälningsstatistiken visar en minskning av inbrott i småhus medan inbrott i flerfamiljshus har ökat. Det gäller såväl nationellt som på Lidingö. Under juni och juli var det 22 stycken inbrott i bostad inklusive försök, vilket är i paritet med 2018. Det är dock betydligt lägre än juni och juli 2017 då det var 49 stycken inbrott i bostad inkl. försök. Brotten sker företrädelsevis dagtid vardagar. 

Generellt visar statistiken att inbrotten i år ligger klart under tidigare år och även prognosen för resten av året.

Det goda arbetet med grannsamverkan och grannstödsbilen är två stora bidragande orsaker till att inbrotten ändå håller sig på en förhållandevis låg nivå. Fortsätt med detta goda arbete så minskar vi antalet inbrott ytterligare! Polisen och Lidingö stad avser att bjuda in nya och gamla kontaktombud till en grannsamverkansträff i början på oktober.

Följande bilder är så kallade heatmap som är grafiska presentationer av data där brotten visas som färger. En högre koncentration av brott blir rött medan färre brott blir blått. Bilderna visar bland annat inbrott i bostad inklusive försök första halvåret 2019 men även utvecklingen på Lidingö mellan åren 2015 till och med juli 2019.

Inbrott i bostad inkl. försök januari till juni 2019 (totalt 55 stycken brott)

Tillgrepp av moped januari-juni 2019 (20 st 2018 jmf. 41 st 2019). Tillgrepp av moped har fördubblats i förhållande till samma period tidigare år. Tillgreppen sker oftast på lördagar och uteslutande på kvällstid.

Tillgrepp av cyklar på Lidingö har minskat i förhållande till samma period tidigare år. Brotten sker företrädelsevis onsdag till lördag och nattetid.

Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn januari-juni 2019 (67 st 2018 jmf. 42 st 2019). Antal stölder ur eller från motordrivet fordon har minskat generellt i hela Sverige. Det är emellertid ett av de vanligaste stöldbrotten på Lidingö. En anledning till det kan vara den höga koncentrationen av märkesbilar. Dessa typer av stölder har ändå minskat något på Lidingö i jämförelse med samma period föregående år. Brotten sker företrädelsevis kvällstid vardagar.

Så undviker du inbrott i bostad
Generellt sett ökar inbrotten på hösten när mörkret faller. Men det finns saker du kan göra för att minska risken för inbrott i din bostad.
• Se till att du har bra dörrar och fönster i väl förankrad karm samt bra lås på både dörrar och fönster www.slf.se
• Installera larm.
• Förvara värdesaker och värdehandlingar på ett betryggande sätt.
• Arrangera så att lampor tänds och släcks inomhus, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
• Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
• Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar).
• Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *