Fler sommarjobb till öns ungdomar!

Debatt19 juni 2023 kl 03.34

Inför sommaren 2023 har Lidingö stad erbjudit öns ungdomar runt 80 sommarjobb. Ansökan för dessa jobb öppnades via stadens hemsida den 20 februari och stängdes den 19 mars. Precis som under tidigare år har intresset varit stort och under perioden inkom närmare 240 ansökningar.

Lidingö stad kommer i år att erbjuda två olika typer av jobb under sommaren - sommarjobb och kultursommarjobb. Stadens förvaltningar har tagit fram jobb, inom vaktmästeri på skolor, fritidsverksamhet för unga, skötsel av utemiljö runt stadens byggnader, hjälpa till i daglig verksamhet på olika boenden och Ciceronen. Några sommarjobb har även kunnat erbjudas på stadsledningskontoret och som exempel på kultursommarjobb, en fin kultursatsning, kan nämnas de sommarjobb som har anordnats på Siggebogården.

Tyvärr har ingen samverkan skett mellan staden och Lidingös förenings- och näringsliv kring att anordna/erbjuda sommarjobb i år. Staden har tidigare haft en facebook-grupp tillsammans med företagarna på Lidingö, men inför denna sommar har den inte varit aktiv. Samverkan med öns företagare kring att publicera lediga sommarjobb via facebook-gruppen har inte fungerat tidigare år heller.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen tilldelades arbetsförmedlingen i början av april 2022 ett uppdrag att fördela ut 100 miljoner kronor till kommunerna för jobbskapande insatser för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. Det var ett värdefullt tillskott till kommunerna för att fler unga ska få en arbetslivserfarenhet. Ett oerhört viktigt steg för att unga ska växa och kunna skapa en egen försörjning.

Men nu har vi som bekant en högerkonservativ regering som gör andra politiska prioriteringar, med fokus på att de som redan har en ekonomisk trygghet ska få ännu mer. Inför sommaren 2023 har det inte funnits statliga medel att söka för att kunna erbjuda fler sommarjobb. Det är bekymmersamt att SD-regeringen inte ser behovet av och nyttan med den viktiga satsningen på att fler ungdomar ska kunna få ett sommarjobb.

Vi Socialdemokrater föreslog i vårt budgetförslag för 2023 en satsning på 1,5 miljoner kronor för sommarjobb, kvälls- och helgjobb, utöver vad den politiska majoriteten avsatte. Den summan hade kunnat finansiera minst 150 ytterligare sommarjobb. Det hade gjort skillnad både för Lidingös näringsliv, ungdomar och medborgare. En politisk satsning för att skapa en levande ö.


Vi vill satsa på Lidingös unga och lyfta fram de arbetstillfällen som finns på ön.

Vi vill att Lidingös ungdomar ska erbjudas ännu bättre möjligheter till att kunna söka jobb. Genom att prioritera ett långsiktigt samarbete mellan staden, förenings- och näringslivet skulle fler jobb kunna skapas, samt bättre och mer långsiktiga förutsättningar för jobbsökande kunna växa fram. Sommarjobb kan erbjudas inom en rad verksamheter, såväl inom staden som inom privat och ideell sektor. Det kan handla om sommarjobb inom äldreomsorg, förskola, fastighets- och trädgårdsskötsel, i butiker, kaféer och restauranger med mera. 

Ungdomars första arbetserfarenhet är värdefull. Att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden behöver därför fortsatt prioriteras. När vi gör det investerar vi i öns unga, i Lidingös framtid. På detta sätt kan vi intressera fler ungdomar för de arbetstillfällen som finns på ön, samtidigt som deras ställning som medborgare skulle stärkas. 

Det är väl känt att konkurrensen om arbetskraft på hela arbetsmarknaden kommer tillta under de närmaste åren. En viktig del i arbetet med att tillgodose kompetensförsörjningen på Lidingö är att öns ungdomar uppfattar att det på Lidingö finns attraktiva arbetsgivare som kan erbjuda jobb med framtidsutsikter. Vi ser gärna att Lidingö stad tar initiativ till det arbetet och att det sker i samverkan med Lidingös förenings- och näringsliv.  

Daniel Larson, oppositionsråd (S)
Marianne von Döbeln, ledamot i Omsorgs- och Socialnämnden (S)
Christian Jonsson, ersättare i Omsorgs- och Socialnämnden (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *