Fler sommarjobb för unga borde skapas på Lidingö 2022

Debatt16 juni 2022 kl 03.52

Det är glädjande att staden även i år erbjuder ett antal sommarjobb inom olika verksamheter på Lidingö till våra ungdomar. Det utlovades att 70-talet sommarjobb skulle förbli detsamma oavsett om det skjuts till statsbidrag eller inte. I slutändan blev det hela 90 sommarjobb på ön vilket vi ser positivt på.

Vi Socialdemokrater avsatte i vårt budgetförslag för 2022 en satsning på 3 miljoner kronor för sommarjobb, kvälls- och helgjobb. Om hela summan avsattes direkt till sommarjobb skulle det finansiera 300 sommarjobb. Det är fler än 200% fler jobb i jämförelse med de styrandes satsning. Dessutom skulle det göra skillnad både för Lidingös näringsliv, ungdomar och medborgare. Det är en politik som skapar en levande ö.

Arbetsförmedlingen fick i början av april ett uppdrag av regeringen att fördela ut 100 miljoner kronor till kommunerna för jobbskapande insatser för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. Det är ett värdefullt tillskott till kommunerna för att fler unga ska få en arbetslivserfarenhet. Ett oerhört viktigt steg för att växa och kunna skapa en egen försörjning, även om det är pengar som inte kommer Lidingö till gagn.

Vi vill att Lidingös ungdomar ska erbjudas ännu bättre möjligheter till att kunna söka jobb. Genom att prioritera ett långsiktigt samarbete mellan staden, förenings- och näringslivet skulle fler jobb kunna skapas. Bättre och mer långsiktiga förutsättningar för jobbsökande kunde växa fram. Sommarjobb kan erbjudas inom en rad verksamheter, såväl inom staden som inom privat och ideell sektor. Det kan handla om sommarjobb inom äldreomsorg, förskola, fastighets- och trädgårdsskötsel, i butiker, kaféer och restauranger med mera.

Ungdomars första arbetserfarenhet är värdefull. Att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden behöver därför fortsatt prioriteras. När vi gör det, investerar vi i öns unga och i Lidingös framtid. På detta sätt kan vi intressera fler ungdomar för de arbetstillfällen som finns på ön, samtidigt som deras ställning som medborgare skulle stärkas. Under de närmaste åren kommer konkurrensen om arbetskraft på hela arbetsmarknaden att tillta. För att kunna tillgodose kompetensförsörjningen är det viktigt att Lidingö stad i samverkan med Lidingös förenings- och näringsliv uppfattas av öns ungdomar som attraktiva arbetsgivare med framtidsutsikter. Lidingö har råd – vi kan bättre!

Daniel Larson, oppositionsråd (S)
Marianne von Döbeln, ledamot i Omsorgs- och Socialnämnden (S)
Christian Jonsson, ersättare i Omsorgs- och Socialnämnden (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *