Fler parkeringsplatser för besökare till centrum

Lidingö4 juli 2023 kl 03.272

Under en försöksperiod från 1 juli 2023 till 1 juli 2024 kommer halva nedersta terrassen av stadshusparkeringen reserveras för besökare till centrum.

De platser som berörs är de 25 parkeringsplatserna i raden närmast Lejonstigen, se röd markering på bilden.

Detta görs för att underlätta för besökare, kunder och butiksägare genom att frigöra parkeringsplatser, utifrån behov som framkommit i dialog med Lidingö näringsliv, centrumägaren Grosvenor och aktörer kring centrum.

Parkeringstiden begränsas till en timme för just dessa platser. På övriga platser på stadshusparkeringen är parkeringstiden två timmar. P-skiva gäller så glöm inte den!

– Vi vill, på det sätt vi kan i samarbete med Grosvenor, bidra till att Lidingö centrum är attraktivt och levande med ett brett utbud. Då är det viktigt att besökare lätt kan ta sig dit och kunna parkera. Därför gör vi den här åtgärden under en testperiod för att underlätta. Grosvenor arbetar också med att se över parkeringsmöjligheterna så att det på sikt kan bli ännu enklare att parkera i anslutning till centrum, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Förslagsvis så ökar ni även turtätheten för bussar till Centrum. Idag med 30 minuterstrafik så finns ingen anledning att stanna med bussen i Centrum utan det är lika enkelt att sitta kvar och ta tbana från Ropsten in till stan där utbudet är gigantiskt i jämförelse

  2. En stor del av p-problemet på parkeringen är att anställda i Lidingö Stad står där hela dagen och ändrar tiden på parkeringsskivan löpande under arbetsdagen. Hur många årsarbetskrafter går åt till detta? Typiskt svenskt att blunda för det egentliga problemet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *