Lidingös kulturmiljö kartlagd i nytt program

Förslag till nya klassningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Bild från Lidingö stad.
Stad & Politik20 april 2020 kl 06.08

Vilka miljöer ska bevaras på Lidingö? Nu har Lidingöborna möjlighet att lämna sina synpunkter på stadens förslag till nytt kulturmiljöprogram (KMP). Men senast 30 april ska dessa ha inkommit. Förslaget beskriver vilka miljöer och byggnader som staden tycker är viktiga att bevara. Sedan tidigare finns ett sådant program men nu har områdena utökats då bebyggelse efter 1940 också har inventerats.

Lidingös första KMP togs fram under början av 1990-talet. En ny gjordes i samband med översiktsplanen 2012. Nu vill politikerna få en bättre överblick över Lidingös kulturmiljö och därför har man reviderat det gamla programmet och utvecklat det. I det nya förslaget till KMP finns runt 100 större eller mindre kulturmiljöer som speglar hur Lidingö har vuxit fram. Även om många sedan tidigare klassats som kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla, så har fler nya områden identifierats. Ett KMP ska klargöra vilka kulturhistoriska värden som finns i kommunen och hur kulturmiljön ska tas tillvara, eller möjligen också kunna utvecklas.

Programmet är dock inte juridiskt bindande utan enbart vägledande. Däremot kan det hänvisas till i kommande frågor om ny bebyggelse, både större och mindre. Man kan förmoda till exempel att fråga om nya Attefallshus i de känsligaste områdena inte kommer att tillåtas.

Det är ett mycket ambitiöst dokument där den nya majoritetens bevarandepolitik har fått ett kraftigt genomslag. Områden som tidigare klassats som kulturhistoriskt värdefulla miljöer har dock blivit omklassade till att ha bara ett visst kulturhistoriskt värde. Exempel på det är Östra Rudboda och Gångsätra.

De områden som tappat i kulturhistoriskt värde är företrädesvis områden med yngre bebyggelse. I det nya förslaget finns tre olika märkningar varav två syftar på områden med mycket stort eller stort kulturhistoriskt värde. Den tredje klassningen innebär bara ett visst kulturhistoriskt värde.

Programmet är framtaget av en projektgrupp på miljö- och stadsbyggnadskontoret där även en bebyggelseantikvarie och en byggnadsantikvarie deltagit. Gruppen konstaterar bland annat att ”Bebyggelsen på Lidingö är generellt av mycket hög kvalitet. Många av Sveriges främsta arkitekter har varit verksamma på Lidingö.”

För den som vill läsa mer eller tycka till om KMP så finns allt material att hämta digitalt på stadens hemsida via den här länken.

Programmet är på remiss hos Länsstyrelsen, Stockholms Länsmuseum och Lidingö hembygdsförening.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *