Fler dyra hundrastgårdar utan att hundägare blivit tillfrågade

Ogästvänligt mark på nya hundrasthagen i Högberga, skriver insändaren.
Debatt28 november 2023 kl 03.089

Det är inte bara den dyra hundrastgården i Fågelöudde som är föremål för kritik. Hundrastgårdarna i Koltorp och Högberga är också en dyr historia. Vi hundägare på Lidingö har inte blivit tillfrågade, ej heller fått medverka i de nya rastgårdarnas placering, utformning, ytskikt, storlek, närhet till kommunikation eller om de ens är efterfrågade.

Arbetet som utförs vid de nya små rastgårdarna i Koltorp och Högberga beslutades av tekniska nämnden i mars i år, trots inlämnade protester och upprop. Arbetet genomförs av Lidingö Trädgårdscenter (LTC) inom det ramavtal man har med dem. LTC använder sig av sin underentreprenör Poda AB för utförandet av arbetena. 

Här är notan (enligt Lidingö stad): 
Kostnad för anläggning vid Koltorp
Stängsel  270 000 kr
Dräneringsåtgärder 115 000 kr

Kostnad för anläggning vid Högberga
Stängsel  323 828 kr

Alltså är det ytterligare 700 000 kr som Lidingö stad lägger på två små nya hundrastgårdar som ska kompensera för den minskade yta som nedläggningen av Furutorp innebär.
Att ens jämföra och försöka kompensera en stor rastgård som är en unik hybrid mellan rastgård för hundar och ett lättare motionsspår för dess ägare med tre nya mindre rastgårdar med oländig terräng, för små för att kunna motionera i och i ett fall långt från bussförbindelse är att medvetet strunta i oss hundägare i alla åldrar!

Vi är 868 hundägare som skrivit under ett upprop att vi vill behålla rastgården i Furutorp, vilket alltså hade varit ett mycket billigare alternativ!

Nya rastgården på Fågelöudde kommer att kosta skattebetalarna 700 000 kr, alltså blir det 1,4 miljoner kr totalt för tre ej efterfrågade rastgårdar, vilket hade kunnat undvikas om man behållit Furutorp. Och det stoppar inte där då dessa tre ytor kräver årligt underhåll som staden måste budgetera för.
Dessa över 1,4 miljoner kronor borde kunnat användas till annat i kommunen!

Vi talar i samhället om att vara försiktig med skattebetalarnas pengar, men det gäller tydligen inte på Lidingö! Man lyssnar inte oss medborgare, utan bara kör över!

Och någon hundvänlig kommun är det heller inte!

För föreningen Rastgårdar på Lidingö
Margite Nordenstam   
interims ordförande           
Eva Sternå
Interims sekreterare

Kommentarer

 1. Hundrastgårdarna byggs för skattepengar, utan att hundägarna själva betalar något gör användandet (varken matkarrende eller avgift vid besök). Att då som hundägare komma och klaga över placering, att man inte fått påverka läge, etc. känns nästan orimligt.

  Det kan, i mina ögon, nästan liknas med att ha blivit bjuden på middag och sedan klaga på maten.

  Nej, vi hundägare bör glada och tacksamma för att rastgårdarna över huvudtaget finns och är gratis för oss. Det är alltid lätt att klaga!

  1. Det är minst sagt svårt att förstå tanken bakom Peders inlägg. Föreningen Rastgårdar på Lidingö visar ett utmärkt omdöme och vill inte att staden spenderar pengar på onödiga projekt. Risk finns att de nya hundgårdarna läggs till listan med dyra och dåliga beslut, jfr cykelbanan på Norra Kungsvägen och löpspåret runt Lidingövallen

  2. Lustigt resonemang. Nästan gränsfall till omdömeslöst och populistiskt.

   Menar du att kommunstyret ska besluta utan att ta hänsyn till behoven hos skattebetalarna?

   Det är när jag hör sådant som jag kan känna sympatier med en minimal ”statlig apparat”. Nattväktarstat nästa.

   Jag vill nog snarare likna att hundägande skattebetalare har betalt sin middag redan.

 2. Bäste Peder Hagen,
  Förstår verkligen inte hur du resonerar!
  Skulle man betala för att komma in i en lekpark för barn då också?
  Vi som vill ha kvar Furutorps Hundgård är rätt många (närmare 1.000 underskrifter) och ser det som en onödig kostnad att bygga nya hundgårdar när vi har fullt fungerande sådana.
  Och, ja, det är vi skattebetalare som betalar notan för dessa nya hundgårdar. Dessa pengar kunde man lagt på äldrevård t ex
  Jag som är rörelsehindrad kan tyvärr inte nyttja någon av de nya hundgårdarna. Jag och mina hundar är så ledsna att Furutorp ev kommer att läggas ner!
  Vänligen, Eva Sternå

  1. Hej Eva,
   Jag delar din åsikt om att hundrastgårdarna är dyra, men min erfarenhet är att när det offentliga ska bygga något då blir det alltid dyrt. Att våra gemensamma skattepengar ska finansiera dessa anläggningar så att nyttjandet blir gratis tycker jag är fel.

   Jag kan inga detaljer, men var inte anledningen till att Furutorps hundgård försvann att det uppstod problem där med bl.a. grannar som klagade på för mycket folk/ bilar, överutnyttjande genom att kommersiella aktörer nyttjade parken, m.m?

   De som använder en anläggning av detta slag bör vara med och betala för den på samma sätt som att andra hobbyverksamheter betalar för sina anläggningar (särskilt kommersiella aktörer). När staden ändå bygger nya rastgårdar för gratis nyttande så är man ändå inte nöjd, vilket jag har jag svårt att förstå (kanske var jag otydlig med detta i mitt första inlägg.)

   1. Peder,

    Hobbyverksamhet och exakt hur definierar du det? Jag vet att man inte ska jämföra barn med husdjur, men jag tycker att liknelsen med att behöva betala för att använda en lekpark är slående. Då ska man kan kanske betala för att springa eller gå i motionsspår också?

    /Jan

   2. Peder,
    Vi tycker att staden ska använda skattepengarna bättre! Det finns en helt unik rastgården i Furutorp, som både är en rastgård men även ett lättare motionsspår att jämföras med de lättare anlagda motionsspåren i Stockby som är helt gratis att springa/ motionera runt på! På grund av att ett 10-tal personer klagat så tar Tekniska nämnden dåligt underbyggda och dyra beslut (1,4 milj kr) att ANLÄGGA 3 nya rastgårdar på platser som har många problem och ta bort den unika rastgården som nyttjats av 1000-tals hundägare i över 30 år! Vi hundägare har försökt att tala med styrande M, LP och SD, men inte fått något gehör. Vi älskar RASTGÅRDEN I FURUTORP precis som många älskar motionspåren i Stockby, löpspåret på Lidingövallen, de fina cykelbanorna. För att inte tala om alla roligt, anlagda lekplatser! Och vi är
    skattebetalare som har betalat för allt detta och har åsikter!
    Tack för ordet/ Margite Nordenstam

 3. Noterar att det finns med den nya hagen endast 1 hage på norra sidan som även saknar bussförbindelse. Det finns 6 hundhagar på södra sidan. De flesta med bussförbindelse.
  Funktionsnedsatta på norra Lidingö med hundar har varit särskilt glada över Furuvikshagen just pga storleken och att den ligger i anslutning till buss. Den bör således kvarstå, om man ser det ur ett diskrimineringsperspektiv. Den bör även kvarstå för att avlasta trycket på norra sidan.
  (Tänk om vi skulle ha 6 lekparker på södra sidan och 1 på norra)
  Så snälla behåll Furuvikshagen till hundägare som inte har bil. Gör den lite mindre om ni tycker för grannarnas skull, men ta inte bort den helt!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *