Fler brott avseende våld i nära relationer

Lidingö14 maj 2020 kl 06.26

Polisen och Lidingö stad samverkar för att förhindra och förebygga våld i nära relationer. De anmälda brotten avseende våld i nära relation har ökat med cirka 20 stycken under perioden januari t.o.m. april 2020 jämfört med samma period 2019. Det beror dels på att Lidingö stad och kvinnojouren Kerstin genomfört informationskampanjer och aktivt jobbar med frågan. Dels på rådande situation med Corona där målsägande och förövare i större utsträckning än tidigare tillbringar mer tid med varandra i hemmet.

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där målsägande och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. En nära relation kan innebära att parterna är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Begreppet omfattar även barn, föräldrar och syskon till gärningspersonen.

För polisen är det ingen tvekan, våld i nära relationer ska alltid polisanmälas. Genom att göra en polisanmälan har man möjlighet att stoppa det våld eller övergrepp som man utsätts för. Mörkertalet är stort vad gäller våld i nära relation varför det är bra att brotten anmäls och kommer till polisens kännedom.

Du kan läsa mer om våld i nära relation samt få stöd och rådgivning via Lidingö stad eller någon av deras samverkanspartners via nedan länkar.
https://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/aktuellt/nyhetsarkivomsorgochstod/arkivfornyheter/lidingokampanjmotvaldinararelation.5.537d8429168e9ccace35af4.html
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/
https://kvinnojourenkerstinlidingo.se/
https://www.taby.se/verksamhetswebbar/omsorg-och-stod---vht-web/alternativ-till-vald/

Närpolisens nyhetsbrev

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *