Fler borde besöka ensamma äldre

Foto: Ingimage
Lidingö23 maj 2023 kl 03.20

Den ideella organisationen Äldrekontakt lanserar nu kampanjen ”Ett efterlängtat besök” som håller på hela maj månad med syftet att öka medvetenheten kring ofrivillig ensamhet hos de allra äldsta i samhället.

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor under 2023 för att motverka ensamhet hos äldre, men det är långt ifrån tillräckligt. Ett sätt för politiker och myndigheter att öka välfärden, utan att kostnaderna skenar är att få fler i samhället att engagera sig. Utan hjälp från civilsamhället och ideella organisationer som Äldrekontakt skulle ännu fler människor sitta ensamma!

Kampanjen stöttas av några av Sveriges mest välkända profiler som Stina Wollter, Malin Berghagen och Alexandra Nilsson som alla uppmuntrar sina medmänniskor att bidra med sin tid till den som sitter ensam – något så enkelt som en fika kan göra stor skillnad.

Äldrekontakt har flera fantastiska volontärer och äldre gäster som gärna delar med sig av sina berättelser och erfarenheter kring ensamhet och arbetet Äldrekontakt bedriver. Vid intresse kan de ordna så att ni får prata med någon av dem.

Sverige är det land med högst andel ensamhushåll i hela Europa och idag finns över 300 000 äldre runt om i Sverige som lider av ofrivillig ensamhet. Ett samhällsproblem minst lika farligt som både rökning och fetma, men inte lika uppmärksammat. Äldrekontakt, som är en ideell organisation, har därför initierat kampanjen "Ett efterlängtat besök" för att öka medvetenheten kring ofrivillig ensamhet bland de allra äldsta samt att uppmuntra människor att ta initiativ till social interaktion och uppmuntra andra att göra detsamma. Förhoppningen med kampanjen är att få fler människor att besöka någon i deras närhet som kan behöva sällskap.

Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem bland de allra äldsta i samhället där över en tredjedel av personer över 75 år uppger att de ofta eller alltid känner sig ensamma. Statistiken visar tydligt att vem som helst kan bli ensam och det kan vara någon i din närhet. Kampanjen ”Ett efterlängtat besök” gick av stapeln 10 maj och pågår hela månaden med avsikt att uppmuntra människor att göra ett efterlängtat besök hos en äldre person i deras närhet, som kanske längtar efter sällskap. Med detta initiativ hoppas Äldrekontakt att öka kännedomen om hur viktigt det är att visa omtanke och att varje person kan göra skillnad i någon annans liv.  

Det finns fortfarande mycket arbete som behöver göras för att skapa ett samhälle där alla människor har tillgång till sociala möjligheter och där ensamhet och isolering kan bekämpas på ett effektivt sätt. Med kampanjen önskar Äldrekontakt belysa det här samhällsproblemet och hoppas att fler i samhället vill vara med och göra en förändring.

Om Äldrekontakt
Äldrekontakt är en ideell förening som verkar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos Sveriges allra äldsta. Över en tredjedel av personer över 75 år uppger att de ofta eller alltid känner sig ensamma. Ensamma äldre har högre dödlighet och riskerar att tidigare drabbas av hjärtinfarkt, stroke, cancer eller demenssjukdom. De riskerar också att tidigare förlora sin förmåga att ta hand om sig själva och blir därmed beroende av stöd i hemmet, eller en plats på särskilt boende. 
Våra erfarenheter visar att vi på ett enkelt sätt kan göra stor skillnad i äldres liv. Med hjälp av insatser från frivilliga gör vi det möjligt för isolerade äldre att regelbundet träffa jämnårig i liknande situation och umgås över generationsgränserna. Äldrekontakt grundades 2008 och omfattar idag totalt 85 grupper i 35 kommuner runt om i Sverige. Varje månad ger vi cirka 650 gäster möjlighet att träffa varandra, tack vare våra cirka 1 000 volontärer runt om i landet. Äldrekontakt är en godkänd 90-kontoinnehavare och föreningens redovisning granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll för att säkerställa att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Detta säkerställer att de pengar vi får in används på rätt sätt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *