Fler än vartannat hushåll matsorterar

Lidingö17 februari 2019 kl 08.08

Sorteringen av matavfall på Lidingö har tagit rejäl fart under de senaste åren. Förra året var det mer än hälften av alla hushåll (52%) som har anslutit sig till den ”bruna påsen”. Målet är att cirka 60% av abonnenterna ska ansluta sig. Insamlingen av matavfall på Lidingö startade år 2010. Efter åtta år är det nu cirka 10 000 abonnenter som är anslutna och totalt samlade man förra året in cirka 1 000 ton matavfall från hushåll och verksamheter.  

Detta är en mycket positiv utveckling både att fler Lidingöbor väljer att sortera ut sitt matavfall och att matavfallet kommer till nytta i form av biogas och biogödsel 
istället för att brännas. Samtidigt ökar medvetenheten kring eventuellt matsvinn.

Det mest spektakulära är att  teknik- och fastighetsförvaltningenförra året lyckades öka antalet hushåll som anslöt sig med hela 32%. En starkt bidragande orsak var den lokala kampanjen  för matavfall som riktades mot småhusen. Den genomfördes under perioden april till juni år 2018. Man genomförde direktutskick till drygt 4 000 småhusägare som inte redan var anslutna. Staden fortsatte också arbetet med att söka upp ansvariga inom flera flerbostadshus. Detta ledde till att 2 000 flerbostads-hushåll i 32 fastigheter anslöt sig under förra året.

Teknik- och fastighetsförvaltningen och nämnden arbetar nu vidare med en ny avfallsplan tillsammans med Sörab. Den nya avfallsplanen ska gälla från 2021.

Carl-Johan Schiller (KD) ordf
Peder Hagen (M) v ordf
Hans Grundell (LP) ledamot
Göran Tegnér (L) ledamot
samtliga i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *