Fler allmänna laddplatser på gång

Fler laddplatser är på gång. Foto: Ingimage
Stad & Politik7 februari 2024 kl 04.03

Staden planerar för fler laddplatser för elfordon på allmän mark. I en första etapp planeras en utbyggnad med 15 laddstolpar, motsvarande 30 parkeringsplatser.

De befintliga laddplatserna vid Friggavägen, som ofta varit ur funktion och är osäkra i drift, har tagits bort och kommer att ersättas senare.

Här blir det laddplatser:

  • Lidingö centrum – Friggavägen
  • Stadshusparkeringen
  • Lidingövallen

  • I oktober 2023 togs laddstolpen och de två laddplatsena vid Friggavägen bort tills vidare.
  • Under januari- februari 2024 ska tänkta platser som kan upplåtas till laddoperatörer annonseras. Staden genomför också en så kallad kapacitetsutredning med Ellevio. Den kommer bland annat visa vilka platser som är lämpliga för snabb- respektive normalladdning.
  • Planerad utbyggnad med 15 laddstolpar (30 parkeringsplatser) på tre platser beräknas ske under våren 2024.
  • Därefter följer en andra etapp, där fler möjliga platser har inventerats och erbjuds laddoperatörer.

Staden sätter inte själv upp och driver allmänna laddplatser men arbetar för att främja utbyggnadstakten av laddstolpar på Lidingö. Staden upplåter mark och tecknar avtal med laddoperatörer som får nyttjanderätt till marken. Operatörerna sätter upp laddstolpar och tar betalt för tjänsterna av sina kunder.

I ett första skede kommer man att låta konvertera vissa befintliga allmänna parkeringsplatser till laddplatser för elfordon.

Den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur för allmänheten kommer att ske i etapper. Prioritering av områden och platser kommer göras utifrån gjorda utredningar.

Det finns även privatägda laddplatser på Lidingö, till exempel vid matbutiker, bensinstationer och bostäder. Dessa har staden inget ansvar för.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *