Fjärrvärmearbeten vid Södra Kungsvägen

Lidingö3 maj 2021 kl 04.421

Med start idag den 3 maj byter Stockholm Exergi ut fjärrvärmeledningar vid Södra Kungsvägen, i höjd med Mosstorp. Ett körfält och gång- och cykelvägen påverkas.

Arbetena sker under gång- och cykelvägen vid Södra Kungsvägen, på den sida som ligger närmast Mosstorp. Arbetsområdet sträcker sig mellan Mosstorpsvägen och Bodals pendlarparkering. Stockholm Exergi räknar med att jobbet ska vara klart i slutet av augusti.

Ett körfält söderifrån kommer att vara avstängt en kortare sträcka under tiden 3–28 maj.
Gång- och cykelvägen i riktning mot Stockholm stängs för genomfart på den aktuella sträckan under hela arbetsperioden. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Södra Kungsvägen alternativt till Orrstigen i Mosstorp.

–Det här är en del i vårt arbete med att säkra leveransen av fjärrvärme hela vägen ut till Gåshaga. Vi koncentrerar arbetet till den varmare årstiden, så att Lidingöborna inte ska sakna värme inomhus, säger Lennart Pettersson, entreprenadansvarig på Stockholm Exergi.

Under 2018 och 2019 renoverades fjärrvärmenätet vid Södra Kungsvägen, från cirkulationsplatsen vid Lejonvägen fram till korsningen med Bodalsvägen.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring arbetet är du välkommen att kontakta Stockholm Exergis kundtjänst på telefon 020-31 31 51, eller e-post: kundservice@stockholmexergi.se

Kommentarer

  1. Vi får väl utgå från att arbetet sker så att olägenheterna minimeras. Dvs där avspärrningar krävs arbetar man 24/7 och med maximal kapacitet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *