Fjärrlån i biblioteket återupptas

Debatt20 december 2022 kl 03.102

Oppositionen vann!

Om Lidingöborna vill låna en bok som inte finns på Lidingö stadsbibliotek kan de få hjälp med att beställa den från ett annat bibliotek. Det kallas för fjärrlån. Möjligheten till fjärrlån har sedan 2020 begränsats av kostnadsskäl.

Trenden för antal fjärrlån är vikande och med en ökad digitalisering är det sannolikt att den trenden kommer att fortsätta. Dock lever många äldre i ett digitalt utanförskap och för dem är möjligheten att få tillgång till fysiska böcker viktig. Att kunna besöka sitt lokala bibliotek, där man känner sig trygg, för att hämta sina fjärrlån är en viktig samhällstjänst.

Förvaltningen har presenterat en utredning där man uppskattar att ett återförinförande av fjärrlånen, som mest, skulle innebära en ökad kostnad på 50 tkr per år. Det är en liten kostnad för en sådan viktig samhällstjänst och även denna marginella kostnad är sannolikt överskattad. Beräkning bygger på 500 st. fjärrlån per år och att hanteringen av varje fjärrlån tar en trekvarts timme. Förvaltningens egen utredning visar att antalet fjärrlån innan tjänsten begränsades låg på ca 300 fjärrlån per år eller ca 6 lån per vecka.

Liberalernas yrkande att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fjärrlån inom regionen omedelbart återupptas vann gehör på kultur- och fritidsnämnden när L, C, S och KD gick ihop.

Ett återförande av fjärrlånen är ett litet men ack så viktigt steg för att motverka äldres marginalisering i det allt mer digitaliserade samhället.

Erik Öberg (L), vice ordförande kultur och fritidsnämnden
Scott Moore (C), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Niclas Svensson (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Christer Åkerhielm (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kommentarer

 1. Alla ledamöter i KuFri bör ha i minnet att en hel del litteratur faktiskt inte finns att tillgå i annan form än som tryckt bok. Att inskränka tillgängligheten är också ett demokratiskt problem som inte ska nonchaleras. Vi kan nog förvänta oss att den nya majoriteten, Moderaterna och Lidingöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna, kommer att fortsätta med nedskärningar inom såväl biblioteksverksamheten som inom kulturområdet i stort.
  Ett tack till C, S och KD för att ni stödde Liberalerna i den här frågan!

  1. Bästa Lisbeth,
   Jag kan försäkra dig om att LidingöPartiet inte har några som helst planer på att göra nedskärningar på kulturen!
   Inget kunde vara oss mera främmande! Mina 27 år i kulturens tjänst borde bl a vara en garant för ett genuint och starkt engagemang som kommer att bestå.
   Att vi inte röstade för ett återinförande av fjärrlån berodde dels på att Stockholms Stadsbibliotek inte längre har den servicen vilket försvårar/fördröjer/fördyrar processen och dels på att man från bibliotekshåll informerade om att annan viktig verksamhet riskerar bli ekonomiskt drabbad.
   Det är ju fullt möjligt att skaffa lånekort på flera bibliotek i närheten av Lidingö för att på så sätt låna den litteratur som vårt bibliotek inte tillhandahåller. Är efterfrågan på särskilda böcker stor så köps de in. Dessutom tillhandahålls tjänsten ”Boken kommer” för personer som har svårt att förflytta sig. Med detta tillönskar jag alla Lidingöbor God Läsning under kommande helger!

   Evelyn Lewandrowski
   LidingöPartiet
   Ledamot av Kultur- och fritidsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *