Felaktig upphandling i stadens bolag

Från vänster: Daniel Broman, Anna-Britta Bergman och Johan Alfredsson.
Stad & Politik19 juni 2019 kl 07.464

En utredning i Lidingö stads Fastighets AB har visat att en upphandling av konsulttjänster gjorts på ett regelvidrigt sätt. Bolagets vd har därför inte beviljats ansvarsfrihet och har nu skiljts från sitt uppdrag. Vd:n har dock fortfarande kvar sin tjänst inom teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) där han kommer att fortsätta som anställd.

– I april i år fick stadsledningen en signal från en visselblåsare om att allt inte stod rätt till i Lidingö stads fastighetsbolag, sa stadsdirektör Daniel Broman vid en presskonferens på tisdagen. Det hade skett en upphandling av en konsulttjänst som inte gjorts på ett korrekt sätt. Stadsledningen bad då stadens säkerhetschef att göra en intern utredning för att se om det låg någon sanning bakom samtalet.

– Det framkom saker som vi delvis kände till. Redan under förra stadsdirektören hade TFF velat anställa en person till förvaltningen men fått nej av stadsdirektören. Då anställdes personen i stadens fastighetsbola i stället, trots stadsdirektörens nej. Eftersom dåvarande förvaltningschefen hade en koppling till fastighetsbolaget och var närmaste chef för vd så uppstod en förtroendekris mellan förvaltningschef och stadsdirektör. Förvaltningschefen slutade med omedelbar verkan (se Lidingö Nyheter 13 maj 2019).

Utredningen har nu visat att det fanns en personlig bindning mellan förvaltningschefen och den person som sedan anlitades som konsult för fastighetsbolaget.

– De hade varit skolkamrater och var nära vänner, sa Daniel Broman.

Styrelsen i fastighetsbolaget blev informerad om vad som framkommit och beslöt att ta in revisionsbolaget KPMG för att få det hela granskat.

– Utifrån rapporten har bolagsstämman beslutat att inte bevilja vd ansvarsfrihet. Bolagsstyrelsen har entledigat vd och ska nu ta ställning till eventuella fortsatta åtgärder inom bolaget, säger Anna-Britta Bergman, styrelseordförande i Lidingö stads Fastighets AB.

– Men det har inte funnits uppsåt, ingen har agerat för egen vinning och ingen ekonomisk skada har skett. Vi har varit nöjda med vd:s arbete i bolaget och i staden. Vi vill poängtera detta, säger Daniel Broman. Vi ser dock allvarligt på ett agerande som skadar förtroende för staden, säger Daniel Broman. Nu jobbar vi med att tillsätta en ny VD för bolaget; för närvarande har vi en interimslösning.

KPMG:s utredning skriver dock i sina slutsatser bland annat att ”Utredningen menar att det finns fog för att påstå att bolaget, förutom en förtroendeskada, lidit en ekonomisk skada som en följd av kontrakteringen av konsulten”.

 Vem som egentligen bär skulden för det inträffade är svårt att säga. Vd:n fick i uppdrag av sin chef, den tidigare förvaltningschefen, att rekrytera en säkerhets- och fastighetskonsult till fastighetsbolaget. Hur diskussionerna gått mellan dem går inte att utreda.

– Vd:n säger att  han tar fullt ansvar för den felaktiga hanteringen, säger stadsjuristen Johan Alfredsson.

Vd:n skiljdes från sin befattning igår.

– Han är väldigt besviken; han hade nog förväntat sig att få ansvarsfrihet, säger Daniel Broman.

Konsultavtalet är uppsagt per den 30 juni och konsulten är arbetsbefriad sedan i fredags. Vid bolagsstämman tidigare i våras beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. När bolagsstämman nu återupptogs efter genomförd utredning, beslöts att inte bevilja vd ansvarsfrihet för 2018.

Kommentarer

 1. Hej, bra att ni tar tag i denna typen av problem.

  VD får sparken. Men jag skulle även vilja förstå:
  – Vem var ordförande i bolaget när konsulten anställdes?
  – Vilket ansvar har ordföranden och har styrelsen fått ansvarfrihet?
  – Anna RK var KSO då, har hon känt till att konsulten anställdes?
  – Vem var ordförande i tekniska nämnden när detta inträffade och vilket ansvar har denne person?
  – Förvaltningschefen verkar ha haft stort inflytande på detta, fick förvaltningschefen något avgångsvederlag? Hur mycket?

  Som sagt det är bra att Daniel Broman och Anna-Britta Bergman nu agerar kraftfullt. Vilka övriga åtgärder gör man för att undvika sådant i framtiden?

  1. Hej Anders,

   Tack för dina frågor, nedan kommer svar på dina frågor.

   VD får sparken. Men jag skulle även vilja förstå:

   – Vem var ordförande i bolaget när konsulten anställdes?
   Ordförande var då Björn Samuelsson (M)

   – Vilket ansvar har ordföranden och har styrelsen fått ansvarsfrihet?
   Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet eftersom ansvaret ligger på vd i denna fråga.
   Ordföranden var informerad om att konsulten kontrakterades, dock inte kring omständigheter vad gäller kompetens, att han tidigare nekats anställning i staden, hur avrop gått till, hur hantering och fakturering gått till, det är löpande arbete som vd ansvarar för.

   – Anna RK var KSO då, har hon känt till att konsulten anställdes?
   Nej, avrop och hantering av konsulter är löpande arbete inom bolaget som vd ansvarar för.

   – Vem var ordförande i tekniska nämnden när detta inträffade och vilket ansvar har denne person?
   Ordförande i tekniska nämnden var då Christer Åkerhielm (M). Ansvaret kring hur konsulter kontrakteras inom bolaget ligger dock på vd, det är inte beslut eller information som hanteras i tekniska nämnden.

   – Förvaltningschefen verkar ha haft stort inflytande på detta, fick förvaltningschefen något avgångsvederlag? Hur mycket?
   Det är en överenskommelse mellan förvaltningschefen och stadsdirektören. Utgångspunkten är det avtal som alla förvaltningschefer har eller har haft där man har rätt till 24 månaders lön vid uppsägning. I det här fallet kom man överens om motsvarande 18 månadslöner istället för avtalets 24 månader. Numera skrivs inga sådana avtal längre, ersättningen är nu 12 månaders lön.

   – Som sagt det är bra att Daniel Broman och Anna-Britta Bergman nu agerar kraftfullt. Vilka övriga åtgärder gör man för att undvika sådant i framtiden?

   Bolagets styrelse kommer att se över att tillämpningen av rutinerna följs vad gäller avrop av konsulttjänster och fakturering. Det pågår redan ett arbete i staden för att se över hur de kommunala bolagen ska bemannas och i vilken utsträckning konsulttjänster ska användas.

   1. Tack Kristina och Erik,

    Det är bra att Kommunen tar tag i detta. Vänder på alla stenar och blir ren. Samt tar tag i kulturen – där verkar det finnas en del att göra! Lycka till med arbetet.

    Anders

 2. Hej Anders! Följande är svaren på dina frågor:
  – Björn Samuelsson
  – Styrelsen har fått ansvarsfrihet och frågan anses av experter vara en ren operationell fråga, då det handlar om avrop från upphandling.
  – Vet ej.
  – Ordförande för Tekniska nämnden har inget ansvar för bolagets verksamhet.
  – Ja, 18 månaderslöner enligt överenskommelse. Enligt avtal skulle hon fått 24 månader vid uppsägning. Numera har nya förvaltningschefer 12 månader.
  – Rutiner för upphandling i bolaget kommer ses över.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *