Fel att besparingarna ska göras på de äldre och LSS

Debatt27 november 2023 kl 04.291

Moderaternas och Lidingöpartiets budgetförslag för 2024 kommer innebära betydande nedskärningar för flera viktiga verksamheter på Lidingö. Två områden som kommer att få stå tillbaka är äldreomsorgen och LSS-verksamheten.

Dessa redan hårt pressade verksamheter har i den styrande minoritetens budget tilldelats uppräkningar som är lägre än de kostnadsökningar verksamheterna förväntas se under 2024. Otillräckliga uppräkningar innebär nedskärningar.

Alla kommuner står 2024 inför en ekonomiskt utmanande period. Men att M, LP och SD föreslår att besparingarna ska göras på de äldre och personer inom LSS, efter att staden år efter år gjort stora ekonomiska överskott, är inte försvarbart. Styrets budgetförslag visar på en bristande respekt för öns äldre och omsorgstagare inom LSS.

Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda. Vi ser konsekvenserna av det politiska styrets nedskärningar under de senaste åren. Därför budgeterar vi för att höja beloppen för dessa verksamheter mer än de kostnadsökningar som väntar.

Vi budgeterar för att vård- och omsorgsboendena ska kunna anställa mer personal. Mer personal kommer leda till att alla boende har en reell möjlighet att komma ut varje dag, att det kan anordnas stimulerande aktiviteter på boendena och att måltiderna kan bli lugna och trevliga. Vi vill även öppna fler mötesplatser runt om på Lidingö för att förebygga ofrivillig ensamhet. Dessutom vill vi öppna fler dagverksamheter för personer som lider av demens, vilket inte finns tillräckligt av på Lidingö i nuläget.

Någonting som går igen i den styrande minoritetens politik, är en övertygelse om att privata aktörer kommer dyka upp och lösa de behov Lidingö stad har. Detta är något vi som stad inte bör räkna lika kallt med framöver, då den ekonomiska svackan lär bli märkbar både för företag och för andra kommuner som i nuläget tar emot äldre och personer med funktionsnedsättning som inte får plats på Lidingös äldreboenden och gruppbostäder.

Vi socialdemokrater tycker att Lidingö stad ska börja ta ansvar över alla grupper som bor på ön. Andelen äldre på Lidingö kommer öka kraftigt under de kommande åren. Vi behöver se till att det finns tillräckligt med platser för de som behöver bo på vård- och omsorgsboenden, seniorboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden, samt tillräckligt med personal inom hemtjänsten för att de som vill bo kvar hemma ska kunna göra det.

LSS-verksamheten behöver också prioriteras framöver. Lidingö stad behöver öka antalet anställda på gruppbostäder för att omsorgstagarna ska få möjlighet till aktiviteter, kultur och semester som man har rätt till utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Boendena i sig behöver rustas upp, då flera av dem i dag inte håller måttet.

En ytterligare anledning till att vi behöver satsa på äldreomsorgen och LSS är att Lidingö stad bör vara en konkurrenskraftig arbetsgivare inom dessa områden, vilket skulle gynna både anställda och omsorgstagare.

Socialdemokraterna på Lidingö är övertygade om att prioritera välfärden är att prioritera vår stad.

Marianne von Döbeln (S), ledamot i omsorgs- och socialnämnden och kommunfullmäktige
Daniel Larson (S), oppositionsråd

Kommentarer

  1. Jag jobbar i LSS i Höganäs. Här gäller det privatisering och brukarna hänvisas till LOV. Vare sig det är intresserade eller ej!
    Alla partierna i vårt land har möte med god mat och övernattning!!!!!!!
    Vad kostar detta oss skattebetalare?????
    Än har jag inte sett en enda summa på alla partiers kalasande på skattebetalarnas bekostnad!!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *