Färre barn i förskolans barngrupper

Lidingö3 maj 2021 kl 05.39

Storleken på barngrupperna i de kommunala förskolorna på Lidingö minskade under förra året tack vare satsningar på mer personal och statliga bidrag. De senaste åren har snittet legat på 5,6 barn per årsarbetare, 2020 sjönk den siffran till 5,3 barn.

Förskolan på Lidingö upplevs ha hög kvalitet, vilket syns tydligt i den årliga brukarundersökningen som öns vårdnadshavare deltar i. Det är många faktorer som spelar in för att uppnå god kvalitet i förskolan – trygghet, pedagogiken och den pedagogiska miljön, barngruppernas sammansättning och storlek, men också bra ledarskap, förmågan att organisera för gott lärande och det kollegiala lärandet.

– Engagerad och professionell personal är nyckeln till en bra förskola med hög kvalitet och där varje barn blir sett. Förskolan ska vara både en trygg och lärorik plats. Med fler anställda per barn kan vi skapa en ännu bättre förskola där Lidingös barn får utvecklas, lära sig nya saker och upptäcka tillsammans med pedagogerna, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden.

Lidingö stad har under ett antal år sökt och fått beviljat ett bidrag från Skolverket som ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. De senaste åren har snittet i Lidingös kommunala förskolor legat på 5,6 barn per årsarbetare, 2020 sjönk den siffran till 5,3 barn. Det är en något lägre siffra än snittet för jämförelsekommunerna Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby och Österåker.

– Det går att minska storleken på barngrupperna på olika sätt. Antingen genom färre inskrivna barn eller fler barngrupper på förskolan. Genom bidraget har vi kunnat anställa fler medarbetare. Därmed har vi kunnat skapa fler barngrupper och gett fler barn plats i förskolan, utan att göra barngrupperna större. I takt med att vi minskar gruppstorlekarna, får varje barn mer pedagogkontakt och mer tid till utveckling och lärande, säger Ingela Landén, verksamhetschef Lidingö kommunala förskolor.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *