Färre är nöjda med Lidingös hemtjänst

Stad & Politik11 augusti 2022 kl 03.101

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Vilka valfrågor är dina hjärtefrågor inför valet i Lidingö Stad? En av de valfrågor som lyfts är vården av äldre och hemtjänsten. En undersökning från Newsworthy tillsammans med Dagens Samhälle visar att färre är nöjda med hemtjänsten på ön.

I undersökningen har tre huvudområden prioriterats. Det handlar om nöjdhet med hemtjänst, nöjdhet med särskilda boenden och väntetider till särskilda boenden. I den nuvarande mandatperioden var 78 procent nöjda med hemtjänsten. Det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med den tidigare mandatperioden (89 %). Det lägger Lidingö kommun under rikssnittet för nöjdheten.

Hemsidan Kolada är en kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Den är även tillgänglig för privatpersoner att använda och se siffrorna själva. Så ser statistiken ut:

Källa: Newsworthy, Socialstyrelsen och Kolada

Den minskningen av nöjdheten med hemtjänsten som rapporterats är den största minskningen av alla kommuner i Stockholms län.

Däremot har kötiderna till särskilda boenden minskat. Från 25 till 19 dagar. Det gör att Lidingö har relativt kortare väntetid än vad mediansiffrorna visar för hela Sverige. Viktigt att veta är att undersökningarna måste granskas med största försiktighet, då det finns eventuella brister i Socialstyrelsens undersökning. En brist i undersökningarna är att vissa äldre inte kan svara på enkäterna själva, utan behöver assistans.

Läs mer på Newsworthys hemsida.

Kommentarer

 1. Vi prioriterar hemtjänsten högt

  Vi vet att hemtjänstens insatser är mycket viktiga för våra kunder, därför är det vårt viktigaste prioritetsområde.

  Vi arbetar för att hemtjänsten ska ha en ännu högre kvalitet. Hemtjänsten i egen regi har genomfört en omställning med syfte att möta framtiden, vilket dessvärre kan ha påverkat nöjdheten initialt i brukarundersökningen. Detta återspeglas i resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning. Vi är naturligtvis inte nöjda med resultatet utan kommer fortsatt att oavbrutet arbeta för en ännu högre kvalitet och det arbetet pågår redan. Från att tidigare varit fyra hemtjänstenheter arbetar man nu i en samlad enhet. Syftet är att arbeta på ett mer likartat sätt mot kunderna och med utgångspunkt från det biståndsbedömda beslutet för att möta medborgarnas behov, och ge rätt kvalitet utifrån det. Det innebär också satsning på fler heltidsanställda och vidareutbildning till personalen.

  En viktig förändring är också utveckling av team arbete vilket innebär att ett mindre team arbetar med respektive kund för att få en ännu bättre kontinuitet. Verksamheten har en väg in för kunder och anhöriga för att det ska vara lätt att få kontakt. Fast omsorgskontakt är nu i full gång och kommer att utvecklas än mer.

  Detta är ett långsiktigt arbete.

  Omsorgs-och socialnämnden fick i juni en presentation av enhetschefer inom hemtjänsten i egen regi, och nämnden följer utvecklingen nära.

  Vi är inne i ett stort arbete med att utveckla framtidens äldreomsorg på Lidingö. Vi vet att de flesta äldre vill kunna bo kvar i sina ordinarie boenden, därför är det otroligt viktigt att hemtjänsten också har en hög kvalitet. Hemtjänstverksamheten har ett svårt och viktigt uppdrag, och gör ett fantastiskt arbete med många kompetenta medarbetare och chefer.

  Birgitta Sköld (LP) Stefan Heinebäck
  ordförande förvaltningschef
  omsorgs-och socialnämnden omsorgs-och socialförvaltningen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *