Fakta om Lidingö

Lidingö29 augusti 2023 kl 03.57

På Visit Lidingö finns många intressanta fakta om Lidingö. Här har vi samlat några. Läs mer på Visit Lidingö.

På Lidingö var 48 432 personer skrivna den 31 december 2022. Under 2022 ökade befolkningen med 270 personer. 51,1 procent är kvinnor, 48,9 män. Befolkningsutvecklingen på treårsbasis (2019-2022) är +0,6 procent, i riket +1,9 procent.

Lidingö är Sveriges 54:e kommun i befolkningsstorlek. 98,7 procent av invånarna bor i tätort, 1,3 procent utanför tätort (i riket bor 87,6 procent i tätort)

Befolkningstätheten är 1 569 invånare/km² (31 december 2021). Lidingö är Sveriges femte tätast befolkade kommun, av landets 290. Endast Sundbyberg, Stockholm, Solna och Malmö har högre befolkningstäthet. I Sverige bor i snitt 25,7 invånare/km² (2021).

Den 31 december 2021 var antalet invånare som var födda utomlands 18,0 % av befolkningen.

Medelåldern på Lidingö är 41,9 år (41,6 i riket), 43.3 år för kvinnor och 40,5 år för män (2022).

Barnafödande per kvinna 1,58 år 2021 (1,67 i riket). Medellivslängden på Lidingö för kvinnor är 86,19 (84,8 i riket) och för män 82,93 (81,2 i riket) (2021).

Antalet invånare i åldrarna 19-64 år utgör 54,5 procent av totalbefolkningen. Antalet invånare i åldrarna 65 år och äldre utgör 20,9 procent.

På Lidingö består 42,4 procent av marken av bebyggelse (i riket 2,9 procent), 38.3 procent skog (i riket 69,1 procent), 4,7 procent jordbruksmark (22,6 i riket) och 14,6 procent "övrig mark".

Inkomst på Lidingö för personer mellan 20 och 64 år är 47 467 kronor per månad (i riket 29 492 kronor, år 2020). 81,6 procent i samma åldersgrupp på Lidingö har jobb (i riket 79,5 procent).

Bostäder på Lidingö (31 december 2021):
Lägenheter, hyresrätt 4 912
Lägenheter, bostadsrätt 7 477
Småhus (villa/radhus) 7 178
Övriga hustyper 871
Totalt antal bostäder 20 438

Antal hushåll på ön år 2021 var 20 797

Lidingös landareal exklusive öar är 30,2 km² (inklusive öar 30,8 km²). Det betyder att Lidingö är Sveriges 285:e kommun i ytstorlek. Endast fem kommuner (Sundbyberg, Burlöv, Solna, Öckerö och Danderyd) är mindre till ytan. Till Lidingö hör ögrupperna Fjäderholmarna, Storholmarna samt öarna Duvholmen, Stora och Lilla Höggarn.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *